17 mars 2007

Betraktelse i Bbl: Livets bröd

Vi kan höra dialogen mellan Jesus och frestaren i bakgrunden för fastetidens bibelläsningar. De handlar om Jesu kamp mot syndens, dödens och ondskans välde, som fortfarande håller världen i sitt grepp.
Efter mötet med frestaren konfronterar Jesus människans demoner - bokstavligen. En gång drev Jesus ut en demon som var stum (Luk. 11) och möter en man som var besatt och som skrek "Vad har du med oss att göra, Jesus från Nasaret?... Jag vet vem du är, Guds helige (Mark. 1:23-24)."
Jesu tid uppfattade demoner som orsak till sjukdom. Människan blev besatt. Demonerna hör igen till djävulens sfär och därför överraskar det inte att demonerna känner igen Jesus förrän människorna gör det (Mark. 1:34). Men sjukdomar har inte på länge diagnostiserats med hjälp av demoner. Orsaken till stumhet och till att den andra skrek berodde på neurologiska eller mentala orsaker.
Jesus ser i sjukdom djävulens grepp om människan. Han menar inte - i motsats till sin samtid - att människan förtjänat sina lidanden, men menar att hon är utsatt för djävulens destruktiva arbete, liksom allt som Gud skapat. På något plan kan vi förstå att sjukdomen kan förverkliga ett djävulskt syfte, särskilt när den får människan att tappa modet - eller ännu värre - att tappa tron och hoppet.
I morgon är det den fjärde söndagen i fastetiden som har temat ”livets bröd”. I dess bakgrund kan vi höra den första ordväxlingen i dialogen mellan Jesus och frestaren, som handlar om bröd. Människan lever inte endast av bröd – men inte heller utan bröd. Jesus mättar 5000 män, kvinnor och barn med fem kornbröd och två fiskar. En annan lika glad händelse kan höras i bakgrunden - vinundret vid bröllopet i Kana - som tillsammans med brödundret berättar om hur Frälsaren möter människor. Ingen blir utanför, alla innesluts i glädjen, blir mättade och botade till kropp och själ. På det viset möter människorna frälsningen och frälsningen dem.
Att Jesus botar sjuka, att han innesluter alla i glädjen och att han inte utelämnar någon åt hunger, visar att hans kamp mot syndens, dödens och ondskans välde sker på olika plan. Den bärande tanken i denna befrielsekamp är människans rätt till respekt och samhörighet med alla andra i människosläktet, som ständigt är föremål för den himmelske Faderns godhet. Det är livets bröd.
Martin Fagerudd

3 kommentarer:

RA sa...

(Jag hoppas detta kommer igenom censuren här.)

Hur som helst..
Bibeln ger ett klart svar vad som verkligen är livets bröd:

Ty Guds bröd är det bröd som kommer ned från himmelen och giver världen liv.
Johannes 6:33

Jesus svarade: Jag är livets bröd.
Den som kommer till mig, han skall aldrig hungra, och den som tror på mig, han skall aldrig törsta.
Johannes 6:35


Så Jesus är livets bröd, inget annat. Men vad är då Jesus?
Ja, Jesus är självklart Gud:
Jag och Fadern äro ett.
Johannes 10:30


Men Han är även Ordet gjort kött, såsom Han är Gud:

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
Johannes 1:1


Jesus är alltså livets bröd, Ordet, och Herren Gud.

Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som tror, han har evigt liv. Jag är livets bröd.
Edra fäder åto manna i öknen, och de dogo. Men med det bröd som kommer ned från himmelen är det så, att om någon äter därav, så skall han icke dö.
Johannes 6:47-50


^ Denna vers är en hänvisning till, och finner sin förklaring i 5 Mosebok 8:3

Ja, han tuktade dig och lät dig hungra, och han gav dig manna att äta, en mat som du förut icke visste av, och som icke heller dina fäder visste av;
På det att han skulle lära dig förstå att människan lever icke allenast av bröd, utan att hon lever av allt det som utgår av HERRENS mun.
5 Mosebok 8:3


Människan lever alltså igenom livets bröd, Ordet; tron på Jesus!
Tron på VARJE Ord från Gud såsom tron på Jesus, DET är livets bröd, och DET är livets ord!

Men han svarade och sade: Det är skrivet: Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.
Matteus 4:4


Alltså..
Människan lever ENDAST till evig tid genom livets Ord, Gud Ord, och utan de är man förlorad.
Det kan vara värt att betänka innan man betraktar Herren Guds Ord, livets bröd: Bibeln, såsom gammal skåpmat man inte längre behöver äta.

Idag äter de flesta enbart manna, i tron att det är tillräckligt.
Och såsom Israels folk i öknen kommer de att dö utan Guds sanna bröd.
Den som tar Jesus namn i sin mun, utan att först ha släppt in Honom (det vill säga ORDET) i sitt hjärta kommer inte att träda in i Paradiset.

Icke kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: 'Herre, Herre', utan den som gör min himmelske Faders vilja.
Matteus 7:21

Martin Fagerudd sa...

Tack för din kommentar och tack för intresset du visat för predikantbloggen. Din kommentar är mycket grundlig med alla Bibelhänvisningar gällande temat Livets bröd. Glad Marie bebådelsedag samt många hälsningar
Martin

RA sa...

Tack, broder Martin.
Och detsamma! :)