16 augusti 2008

Betraktelse i Bbl: När är det nog? (MF)

Lördag 16.8.2008
En laglärd frågar Jesus vad han skall göra för att få det eviga livet. Han vet att det eviga livet hör samman med budet om kärleken till Gud och medmänniskan (Luk 10:25-37). Samtalet mynnar ut i Jesu berättelse om en medmänniska på vandring från Jerusalem till Jeriko.
Det är bra att mannen som är på resa inte hade sin familj med, eftersom vägen i ödemarkerna mellan Jerusalem och Jeriko var känd som rövares tillhåll.
Rövarna är säkert selotiska motståndsmän som med brutala metoder försökte befria sitt heliga land från romarnas välde. I detta syfte sparade de inte ens sina egna landsmän. De låg i bakhåll för vandrare, som de överföll, slog ihjäl och rövade på deras egendom. På det här sättet skaffade de pengar till sin rörelse.
Prästen och leviten, som också är präst, är Guds tjänare i templet. De anser att de har gjort sitt för kärleken till Gud, så de går förbi den halvdöda mannen.
Den tredje som kommer förbi den slagna är en samarier. Prästerna, leviterna och seloterna ansåg att samarierna inte är riktiga Guds tjänare, utan hedningar som inte känner Gud.
Den laglärde hade frågat ”Vem är min nästa?” Jesus ställer med sin berättelse två motfrågor ”Åt vem kan du vara en nästa?” och ”När tror du att du har gjort nog för din nästa?”
Den andra frågan var ofta aktuell i lärjungakretsen. Den behandlar Jesus i ett samtal om åldrande föräldrar och i Petrus fråga ”När har jag förlåtit nog?” Att de båda motfrågorna är avgörande understryker Jesus många gånger.
Av dem som anses känna Gud, gör varken prästen eller leviten något för den slagna – bara rövarna – men visserligen tvärtemot. Samariern, som varken ansågs känna Gud eller vara någon riktig Guds tjänare, tar inte bara hand om den slagna utan står också för kostnaderna och lovar följa upp hans tillfrisknande. Han gör det som Gud vill i kärnan av sitt ord: ”Människa…, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud.”
Martin Fagerudd

Inga kommentarer: