29 april 2011

Predikan: 1 söndagen efter påsk

Martin Fagerudd:
1.5.2011 kl 10.00
Helsinge kyrka S:t Lars (Vanda)
Joh. 21:1-14

Kyrkans vår
Våren börjar första maj. Fastän 1 maj inte är någon kyrklig festdag, firar vi ändå högmässa idag, eftersom det är söndag.
Kyrkan firar vår också, men den börjar alltid tidigare. Den börjar med påsken som vi firade senaste söndag. Påsken kan infalla när snön ännu ligger på marken. Kyrkans vår är inte beroende av händelserna i naturen, men i kyrkans vår kan vi känna att en ny tid börjat. Grundorsaken till kyrkans vår är Jesu uppståndelse, som ändrat på den verklighet vi lever i.
Jesus möter sina lärjungar vid Tiberias strand. Det är tredje gången efter Jesu uppståndelse och de har fortfarande svårt att begripa den nya verklighet de dragits in i. Det tar tid för dem och Jesus ger dem tid.
Lärjungarna hade återvänt till Galileen efter påskens händelser eftersom de blivit skingrade när Jesus blev fängslad. Att de återgick till till sitt gamla yrke som fiskare är kanske ett tecken på att de givit upp. Det hopp som Jesus hade gett dem slog fel.
Lärjungarna hade trott att Guds rike skulle förverkligas på jorden, att samhällsordningen skulle ändras till deras fördel, så att de skulle regera med Jesus. Visst skall vi sträva efter rättvisa i samhället, men Guds rike kan inte förverkligas på jorden, utan fullbordas först i himlen. Det som de demonstrerande i arabländerna ytterst menar är, att nu är det vår tur att få ut av livets goda. Hur mycket demonstrationerna handlar om att skapa ett rättvist och demokratiskt samhälle kan man fråga sig.
Det är bra att evangeliet nämner att Jesus mötte lärjungarna för tredje gången. Han har mött dem två gånger tidigare, vilket betyder att Jesus ger dem tid att förstå att han verkligen har uppstått. Sånt tar tid och ännu har säkert varken kyrkan eller någon enskild helt förstått vad det betyder och vad det har för följder.
För att komma ett eller några steg framåt kan vi betrakta vad som händer där på på stranden till Tiberias sjö. Lärjungarna hade återgått till fisket eftersom de inte visste vad de skulle göra. Deras nattliga arbete ger inget resultat. Jesus möter dem och lär dem att fiska. Det är just då som en lärjunge känner igen Jesus. Petrus hoppar i sjön, kanske för att komma snabbare till stranden och möta Jesus. Jag vet inte varför han har så skyndsamt, men han brukade alltid vara ivrig och tänkte sällan efter. Kanske ville han tala ensam med Jesus, varför han svikit i Jesu svåraste stund.
Efter att har lärt dem att fiska, säger han kom och ät. När man är mycket omtumlad, antingen av mycket glada eller tunga händelser, glömmer man ofta det som är grundläggande för att både kropp och själ skall orka.
Sedan bara sitter de där på stranden och äter tillsammans under tystnad. De hade ätit tillsammans många gånger förut, men nu vid det tredje mötet efter att Jesus uppstått, kan de smälta sina intryck. Ingen av dem vågade fråga Jesus vem han var; de visste nog. Också Jesus äter under tystnad och låter tystnaden tala. Den brukar tala mycket, när man ger sig tid. Men nu vet de, Herren har uppstått från de döda. Så här länge tog det och det var tredje gången Jesus visade sig för dem.
Senare händer det mer och efter måltiden talar Jesus med Petrus som får upprättelse för att han svikit Jesus. Jesus vet att Petrus inte kunde hindra hans död, men allt är annorlunda nu, när Jesus lever.
Petrus hade före måltiden ensam dragit iland den enorma fångsten, 153 fiskar, utan att nätet går sönder. Talet 153 representerar alla de många människor som tagit emot evangeliet i tro och församlingar som har grundats vid den tidpunkten när Johannes skrev sitt evangelium. Här är också en ny början för Petrus och lärjungarna.
Fiskaren Petrus och hans fiskekamrater får ett nytt uppdrag som människofiskare. Alla måste få höra vad Gud har gjort med Jesus. Han var död, men Gud har gjort honom levande igen. Vad Jesu uppståndelse betyder, är svårt att förklara uttömmande, men det handlar först som sist om att växa i tro och kunskap på Gud. Jesu uppståndelse är en så stor sak att inget kan vara viktigare. Gud visar genom den vad han vill oss. Att vi har evigt liv och att vi inte behöver förtjäna det. Det får vi gratis. Det eviga livet är också så stort, lika stort som Gud, som inte kan förklaras, men som vi kan lita på.

Inga kommentarer: