24 maj 2011

Artikel: 4 söndagen efter påsk

Martin Fagerudd:
Bbl 21.5.2011
Guds namn har blivit känt
Jesus avslutar sitt avskedstal till lärjungarna med en bön för dem. Jesu förbön innehåller tre avsnitt. I det första böneavsnittet ber han att han skall få förhärliga eller ge ära åt Gud. Det handlar helt enkelt om att han fullbordar sin uppgift på korset.
Fastän den egentliga förbönen börjar först i det tredje avsnittet, betraktar vi bara det andra avsnittet (Joh 17:6-10). Där säger Jesus till allra först att han gjort Guds namn känt för lärjungarna. Det är inte av en händelse Jesus nämner ”Guds namn”.
Jesus brukar ofta inleda något viktigt han vill säga med orden ”Jag är”. Det är en hänvisning till Guds namn i GT. När Gud ger Mose uppgiften att befria sitt folk från slaveriet, frågar Mose "Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad skall jag då svara?" Då får Mose det gåtfulla svaret av Gud "Jag är den jag är. Säg dem att han som heter 'Jag är' har sänt dig till dem."
När Gud svarar Mose så, undviker han att avslöja sitt namn och sitt väsens djupaste hemlighet. Gud vill bevara sin frihet och suveränitet så att människan inte skall kunna manipulera honom för sina egna själviska syften. Samtidigt avslöjar Gud så mycket om sitt väsen som människan behöver veta. Att Gud ”är” betyder nämligen att han är nära och verksam.
När Jesus säger att han har gjort Guds namn känt, så har djupet av Guds väsens hemlighet blivit uppenbart. Gud är kärleken ”för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv”. På samma sätt är Jesus nära och verksam mitt ibland människorna genom att göra tecken, med början vid bröllopet i Kana och avslutande med uppväckandet av Lasaros.
Fastän syftet med Jesu tecken är att människorna skall tro, så är de också orsaken till hans död. Men just genom sin död fullbordar han sin uppgift och gör Guds kärlek synlig. Samtidigt ger den ära åt Gud men också åt Jesus själv, eftersom de som tror på honom får evigt liv. Så här har Jesus gjort Guds namn känt.

Inga kommentarer: