10 september 2011

Predikan: 13 söndagen efter pingst (MF)

Martin Fagerudd:
11.9.2011 Helsinge kyrka S:t Lars kl. 10.00
S:t Martins kapell kl. 12.00
(Vanda)
Evangelium: Matt. 12:33-37

Jesus vår helare
Jesus brukade bota sjuka och besatta människor med sitt ord. Det var den vanligaste metoden på Jesu tid. Samma metod använde också fariseernas lärjungar. Metoden att bota med sitt ord kallas för exorcism. Det fanns många sjuka, läkare hade endast de rika råd med. Dessutom var det litet si och så med läkarkompetensen den tiden.
Att Jesus botar de sjuka och besatt ingår i hans kamp, i hans långsiktiga strategi, att övervinna det onda. Därför var varje botande av en sjuk eller besatt en kamp mot djävulen själv. Nu betyder det inte att Jesus skulle mena att de sj
uka och besatta skulle vara djävulen själv, men han befriar dem ur djävulens våld.
Evangeliet berättar att Jesu kamp är framgångsrik. Människor blir friska. Visst kan det onda drabba människan så att hon genom sjukdomen isoleras från ett normalt umgänge med andra. I sin ensamhet kan människan också börja föreställa sig att hon är övergiven av Gud. Den missuppfattningen tar Jesus bort med sitt botande.Jesus talar idag så hårda att om någon människa skulle använda samma ord om någon annan så kunde man vara säkert på att få försvara sig i rätten. Jesus kallar sina motståndare för huggormsyngel. Det är djävulens barn. Vem skulle vilja bli kallad för djävulens barn? Jesus säger ytterligare att han inte ens väntar något gott av sina motståndare, eftersom de är onda. Vem skulle vilja bli kallad för ond? Varför använder Jesus så hårda ord?
Jesus reagerar idag på sina motståndare, som igen kommenterat det att Jesus botar en besatt människa som var blind och stum. Det är inte bara sina motståndare som Jesus piskar med hårda ord. Även lärjungarna får sin beskärda del. Petrus råkar värst ut. Han blir inte bara kallad för djävulens barn utan för djävulen själv. Det sker när Jesus första gången säger att han skall dö och Petrus svarar, att det skall aldrig hända.
Att Jesus kallar Petrus för djävulen beror på att Petrus tror sig veta, fast han inte känner Guds tankar. Det gör ingen och utan att veta jobbar Petrus åt djävulen genom att fresta Jesus att överge sin uppgift. Vem som helst kan omedvetet jobba åt djävulen, men det kan nog också ske helt medvetet. När Petrus frestade Jesus så frestade han Gud, som hade gett uppgiften åt Jesus. Varför Jesus måste lida och dö fick Petrus veta senare.
Att Jesus kallar sina motståndare för djävulens barn, handlar nu inte om att de skulle vilja hindra Jesus från att dö. Det var ju det de ville. Därför förde motståndarna oftast en hemlig kampanj mot honom. Ibland var den helt öppen, som nu. Huvudfrågan idag handlar inte om Jesu död, utan om hans dagliga arbete.
Om Petrus trodde att han kunde rädda Jesus från döden så menar motståndare att Jesus jobbar i samarbete med djävulen. Jesus säger att om nu djävulen fått för sig att börja bota människor från sjukdom så jobbar han nog mot sig själv. Men det är inte det Jesus reagerar emot. Han reagerar mot det hur motståndarna gestaltar Jesu arbete. Att kalla Guds arbete för djävulens arbete, är att häda. Jesus menar att hans motståndare hädar särskilt den heliga Anden. Att häda betyder att förakta och förneka Gud. Att häda den heliga Anden betyder att förakta Jesu arbete och förneka att det är Guds goda arbete. Det är att förneka att Gud sänt Jesus.
Idag har det gått 10 år sedan terrorattackerna i New York och Washington. Man kan kanske med fog tycka att det är djävulens arbete. På tio år har det hänt lika mycket och ännu mer ont i världen, t.o.m. i vårt trygga Norden och i vårt trygga Finland. Inte heller vår kyrka har besparats från det, liksom inte heller vår församling.
Människan har inte blivit bättre. Tänk att Gud ändå orkar älska oss, fast vi inte har har förtjänat hans kärlek och godhet. Vi är alla fortfarande syndare, men Gud är ändå god och tålmodig och mot oss, för att han vill att vi också skall vara det. Jesus gör Guds stora arbete när han lider och dör. Han tar på sig straffet som vi har förtjänat. Därför är vi fria om vi så vill, bara vi tar emot förlåtelsen. Då får vi också det eviga livet som gåva.

Inga kommentarer: