18 december 2011

Predikan: Fjärde söndagen i advent

Martin Fagerudd:
18.12.2011
kl. 10.00 Helsinge kyrka St Lars
kl. 12.00 St Martins kapell
Vanda
Text: Matt 1:18-24

Herrens födelse är nära

Vi brukar ofta under kyrkoåret betrakta Maria och henne som exemplet för tro. Vi kommer inte ofta att tänka på hennes man Josef och hans betydelse i evangeliet. Han har fått en mera undanskymd roll.
Det är Josefs som hör till Davids släkt och Maria var hans trolovade. När Josef hämtade Maria till sig var trolovningstiden över och då började äktenskapet. Trolovningstiden i de dåvarande förhållanden var juridiskt bindande, och det betyder att Josef var redan Marias man. Det är en olycka för Josef och en skandal för Marias föräldrar att hon var gravid förrän det äktenskapliga samlivet började. Som en from man kunde Josef aldrig röra vid en oren och därför tänker han i hemlighet skilja sig från henne genom ett skiljebrev.
När Josef besluter sig för att skilja sig från Maria i all tysthet, för att inte göra det till myndighetsärende, så är det just då vi lär känna Josef. Han är en man som drömmarna leder. För det är just då som Josef får sin första dröm. En ängel säger till honom i en dröm att inte vara rädd att ta Maria som hustru. I annat fall hade Maria och hennes barn utelämnats åt sitt öde, men när han tar dem till sig räddas de. När han tar barnet och dess mor till sig sparas hans son för ett större offer. När Josef tar Maria till sig som hustru blir också barnet som Maria föder, upptaget i Davids släkt och antecknat i släktförteckningen. På det här sättet fullbordas Guds löften. När Josef ger barnet sitt namn erkänner han att den nyfödda hör till hans familj.
Det är viktigt att Josef är Jesu far, eftersom Jesus är Messias och bör enligt profeterna vara släkt med David. Och eftersom Jesus blev född av en jungfru, så måste Matteus också förklara hur Josef blev Jesu far. I Matteus julevangelium får vi veta hur Josef blir Jesu far.
Josef får ytterligare en livsviktig dröm. Det är då kung Herodes, som fått besök av österländska stjärntydare, frågar dem var den nyfödde judarnas konung finns. Stjärnydarna får i en dröm uppmaningen att inte återvända till Herodes. Det är just då som Josef får sin andra dröm veta att han skall fly tillsammans med barnet och dess mor till Egypten.
Egypten är utanför Herodes maktsfär. Egypten hade flere gånger varit en flyktort för förföljda, börjande med profeten Elisa som flydde Isebel, liksom också för Jakob och hans familj, som hade flytt på grund av hungersnöden, som hotade familjens existens. Den hotade också att förhindra Guds löfte, att Abraham skall bli far ett stort folk.
Drömmarna leder Josef på samma sätt som Jakobs son Josef. När Jakobs Josef måste tyda sina drömmar, så får Jesu far Josef i drömmarna ett klart budskap som han skall följa. Det är just sådana drömmar som profeten Joel talar om när han säger bl.a. era gamla män skall ha drömmar. Det är sådana drömmar som förekommer i de tider när Gud utgjuter sin Ande över alla. Det är frälsningstidens drömmar.
Det är bara en gång om året som minns vi Jesus födelse. En gång om året minns vi att Jesus blev människa som vi. Men det är inte genom sin födelse som han lämnat djupa spår i vår värld. Han blev också dömd till döden i en fixad rättegång och avrättades på ett kors. Sedan uppstod han från de döda, som ingen gjort varken före eller efter honom. Det har lämnat djupare spår än någon eller något annat i vår värld och det är just det som ger mening åt vårt julfirande, för att världens Frälsare har fötts, som vi minns på julen.
Men varje söndag minns vi Jesu död i nattvardsfirandet. Det gör vi ända tills han kommer tillbaka. Det är också det viktigaste, som hans födelse gjort möjligt. Det är viktigare än allt annat, och just därför vet och tror vi att han hör våra böner och alltid svarar på dem.

Inga kommentarer: