12 februari 2012

Predikan: 2 söndagen före fastetiden (MF)

Martin Fagerudd:
12.2.2012 kl. 10
Helsinge kyrka St Lars (Vanda)
Matt. 13:31–33

Att växa och bära frukt för Guds rike
När Jesus berättar hur människor tar emot hans budskap som är Guds ord, då berättar han en liknelse om sådden. När jag höll en andakt för lågstadie-elever en vår och berättade en liknelse om att växa, med att man sår säd på åkern så frågade eleverna Vad är säd? Jag berättade vad det är och att man får mjöl och kan sedan baka bröd av det. De blev mycket förvånade. Bröd får man ju i butiken! Jag tyckte inte då att min liknelse som handlade om att växa var så väldigt lyckad. Det är inte så många familjer som arbetar med jordbruk, allra minst i en stad. Men jag tror att de i alla fall lärde sig sambandet med det som växer på sädesfältet och butiken.
Jesus inleder alla sina liknelser om Guds rike med liknelsen om sådden av Guds ord, hur det antingen gror eller inte. Han säger i liknelsen om sådden som föll i den goda jorden att den gav skörd, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. Det vet alla att om kornen inte gror så blir det ingen säd, inget mjöl och inget bröd. Dagens evangelium vill lära oss sambandet mellan att ta emot Guds ord och att växa och bära frukt för himmelriket.
Jesus berättar dag en liknelse som inte handlar om att sådden av Guds ord, utan om Guds rike eller himmelriket som det också kallas. Han tycks inte vara orolig hur det skall växa men menar att det växer och genomsyrar till sist allt.
Nog vet vi ju att Guds ord möter mycket motstånd i världen och att det finns också de som inte tar emot Guds ord. Men ändå menar Jesus att himmelriket växer och blir stort trots allt motstånd som det möter i världen. Jesus berättar med liknelsen hur himmelriket växer stort, fastän det kan är som litet och obetydligt som ett senapskorn, som är det minsta av alla frön. När det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.
Senapsträdet är egentligen inte ett träd utan en buske. Man brukar inte heller plantera senapsbuskar i en åker. Vi förstår att Jesus inte ger instruktioner om hur man skall odla eller plantera. Det är frågan om något helt annat. Med likelsen berättar Jesus hur det osynliga blir synligt.
Jesus menar att Guds rike kan verka vara osynligt. Han berättar liknelsen för lärjungarna för att de skall förstå att Guds rike blir faktiskt synligt och att det blir något stort och mäktigt. Fast Jesus i många sammanhang menar att fastän det onda tycks växa snabbare i världen än det goda, så kommer det inte att vara så i längden. Det goda kommer att växa mycket större.
Med liknelsen berättar Jesus att för många kan Gud verka så liten att många inte riktigt räknar med honom här i världen, när det finns så mycket som tycks vara större än honom. Men det är så att Gud är den enda som är god. Endast han kan växa större i människans liv, så att han blir allt i alla. Jesus berättar med liknelsen att ju så kommer det att hända när Gud uppenbarar sig för alla och blir allt i alla.
Det viktiga är att vi tar emot Gud ord så att Guds rike kan växa bland oss. När Guds rike växer bland oss betyder det att människor märker vad det innebär att Gud får vara stor i vårt liv, eftersom han är den som har den verkliga makten.
Vi får växa och mogna som människor och kristna i kunskapen om vad Gud har gjort för oss i Jesu lidande, död och uppståndelse. När vi idag får glädjas över att vår församling fått nya medarbetare, Daniela, Nina och Ulrika, och firar att dessa tre kommit med i vår arbets-och församlingsgemenskap så är vi glada att de vill arbeta för Guds rike. Men den uppgiften har vi egentligen alla som är medlemmar i vår församling. I dopet har vi alla blivit präster och har samma uppgift och ansvar att växa och bära frukt för himmelriket.
Guds rike är dolt för oss alla ännu, men det finns ändå med oss hela tiden. Därför säger Jesus att Guds rike är mitt ibland oss. Vi är inte ensamma, Gud är med oss. Det säger också något om Guds rikes väsen, att det är dolt och att så länge världen finns kommer det att ha både framgång och möta motstånd. Så kommer det att vara tills Gud förverkligar sitt eviga rike så att det blir synligt för alla.

Inga kommentarer: