07 oktober 2012

Predikan: 19 söndagen efter pingst (MF)

Martin Fagerudd:
Att älska varandra och andra
7.10.2012 kl. 10 Helsinge kyrka St Lars 
Joh. 13:31-35

Det är en verklig gåva att kunna på ett lättfattligt sätt komprimera långa och komplicerade saker. Ett exempel är det dubbla kärleksbudet, som är dagens tema. Det är en sammanfattning av hela Guds lag, som finns i Gamla testamentet..
Jesu tids rabbiner hade länge funderat på hur de skulle på ett lättfattligt sätt sammanfatta hela Guds lag, så att alla kan förstå och följa den. Vid ett tillfälle frågar en skriftlärd Jesus om det största budet. Jesus svarar med det som vi kallar det dubbla kärleksbudet. Det finns annars i GT. Med hjälp av Guds ord självt kunde han komprimera så att alla kan förtså vad Gud vill av oss. Jesus sammanfattar hela den tvåtusen åriga traditionen av tro före GT och den tusenåriga boktraditionen i Gamla testamentet med hjälp GT själv. Det hade ingen annan överträffat varken före eller efter.
Kärleksbudet är inte bara ett dubbelt utan ett trefaldigt kärleksbud. Det behandlar tre livsviktiga relationer i vårt liv, utan vilka vi inte kan leva. Det är relationen till Gud, till medmänniskan och till oss själva. Visst kan någon säga att visst kan vi leva utan Gud, men medmänniskorna eller oss själva kan vi inte undgå. Det är förstås intressant att inte ateister kan undvika honom heller.
Det dubbla kärleksbudet är ett universellt bud och gäller alla. Det är det centrala innehållet i GT, att Gud är vår himmelske Far som har skapat oss, han älskar oss. Allt annat är överflödigt och t.o.m. den skriftlärda som Jesus diskuterar med om det största budet säger att älska Gud över allt är mera än alla offer. Vilken utmananing med tanke på offertjänsten i templet! Det lustiga är, att ingenstans i Bibeln kräver Gud offer. Det är människans påhitt för att hon tror att Gud vill ha det! Tanken med offer är absurd: kan vi ha något att ge Gud som inte han skulle ha?
Jesus nämner inte det dubbla kärleksbudet i Johannes evangelium med ett enda ord. Istället uppehåller sig Jesus väldigt mycket vid församlingens inbördes relationer. Det gör han för att han är på väg bort, till Fadern. Han vill att de skall klara sig när han inte mera är närvarande.
Han säger till dem ”älska varandra." Han hänvisar till sitt exempel efter att han gjort alla tecken för att människans skall tro - just när Judas tar brödet och går. Då splittras Jesu gemenskap och Jesus säger Nu har Människosonen förhärligats, och Gud har förhärligats i honom.
Jesus talar här om härlighet. Det är något mycket positivt. Men när Jesus säger det efter att Judas lämnat dem, så står härligheten här för sveket. Efter sveket återstår ännu en härlighet, och det är döden på korset. Den härlighet som Jesus får på jorden är sveket och döden, som är den söndriga världens sätt att älska.
Det vet Jesus och därför säger han Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för vännerna. Jesus menar, att var och en som tar emot det han gjort frivilligt och i kärlek, för den är också svekets och dödens udd bruten. Den får ta emot Faderns kärlek som är trogen och utan svek.
Jesus har inget universellt kärleksbud idag, när han uppehåller sig vid församlingens inbördes relationer, men han har ett speciellt kärleksbud till församlingen. Om man inte i församlingen älskar varandra, utan sliter varandra i stycken, hur skall man då förstå att församlingen handlar om Jesu lärjungar?
Det är ganska lätt att sammanblanda att älska med att tycka om. Att tycka om någon är något helt annat än att älska sin nästa. Det dubbla kärleksbudet blir svårt bara i det fall att vi tänker att älska sin nästa också betyder att vi måste tycka om vår nästa, vilket ofta är omöjligt. Att älska betyder att man inte gör ont åt sin nästa, och inte bara det, utan att man befrämjar sin nästas liv, dennes hälsa och krafter så att vår medmänniska kommer till rätta.
Jesus ger inte i Johannes evangelium något universellt kärleksbud, men han ger nog ett universellt kärleksbudskap. Där som det dubbla kärleksbudet riktar vår kärlek till Gud, så vänder Jesu universella kärleksbudskap Guds kärlek till oss.
Jesus sammanfattar kärleksbudskapet så enkelt att alla kan förstå den och följa det. Det gör han i orden”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” Han var den första som gjorde det och ingen har gjort det heller bättre efter honom. Det som är omöjligt för den mänskliga kärleken är möjligt för Gud, vilket betyder att vi alla har en god chans.

Inga kommentarer: