06 december 2012

Predikan: Självständighetsdagen (MF)


Martin Fagerudd:
Hemmet, religionen och fosterlandet – Koti, uskonto ja isänmaa
Tvåspråkig gudstjänst 6.12.2012 kl. 10 Helsinge kyrka St Lars
Joh. 8:31-26

Kära vänner. Rakkaat ystävät. Itsenäisyytemme keskeisiin aiheisiin on perinteisesti liitetty koti, uskonto ja isänmaa. Voidaan todeta heti alkuun että Jeesus opetuksessaan vähätteli näitä aiheita eikä niillä ollut oikeastaan merkitystä muuten kuin ehkä kielteisessä merkityksessä. Kotia Jeesus ei mainitse muuten kuin sanomalla: "Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi." Uskonnosta Jeesus puhuu ainoastaan kritikoimalla temppelin harjoittamaa rahanvaihtoa ja sana isänmaa ei mahdu ollenkaan hänen sanavalikoimaansa, koska vastusti silloista yleistä mielipidettä että ainoastaan Israelin viholliset ovat viimeisenä päivänä tuomiolla. Jeesus opetti että kaikki ihmiset ja kansat ovat tuomiolla.
Kära vänner. Det är otacksamt att försöka hitta något positivt i Jesu undervisning om hemmet, religionen och fosterlandet. De tycks inte ha någon plats eller något värde i hans vokabulär. Men han talar idag om ämnen som vi har haft för vana att förknippa med ämnena för denna dag. Han talar om friheten och sanningen.
Han talar om ett slags befrielsekamp, där det viktigaste vapnet är sanningen. Jesus säger att sanningen är så stark, att endast den kan göra en människa fri. Men visst vet vi också att sanningen kan kännas smärtsam, när den anklagar oss och påminner om det onda vi gjort. Sanningen är inte något som någon ensam kan behärska. Sanningen är framför allt Guds tjänare.
Jeesus puhuu totuudesta, että se on Jumalan palvelija. Jeesus sanoo että opimme totuudesta kun pysymme hänen sanassaan. Millainen on se sana joka vapauttaa meidät? Jeesus selittää tämän seikan sanomalla "Totisesti, totisesti: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita."
Jesus puhuu orjuudesta ennen kaikkea synnin näkökulmasta. Orja on aina vieras talossa eikä koskaan ole itsenäinen. Poika ei ole orja vaan kuuluu taloon ja perheeseen. Hän asuu isänsä talossa, minne hän kuuluu ja on vapaa ja itsenäinen. Tällä Jeesus tähdentää sen, että Pojalla, joka on vapaa ja kuuluu isänsä taloon on myös valta vapauttaa synnistä.
Den viktigaste friheten enligt Jesus är frihet från synden. Utan den friheten kan vi inte vara fria på riktigt. Därför säger Jesus hur den verkliga friheten har vunnits 'Människosonen har kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.' Det är med Jesus som en människa blir befriad, från syndens, dödens och ondskans välde.
Kodilla, uskonnolla ja isänmaalla ei ole tärkeä asema Jeesuksen opetuksessa tai ainakin hän vähättelee näitä aiheita. Jeesus puhuu myös vanhemmista, veljistä ja sisarista, jotka ovat meille tärkeimpiä sukulaisuussuhteita, mutta nämäkin saavat uuden merkityksen Jeesuksen opetuksessa. Hän opettaa että hänelle vanhemmat, veljet ja sisaret ovat ne jotka tekevät Jumalan tahdon. Nämä tärkemmät ihmiset ovat niitä jotka luovat yhteyden yhteisessä uskossa. Jeesus loi yhteyden seurakunnassaan nimittäen kaikki veljiksi ja sisariksi, tasavertaisiksi Jumalan edessä, sillä olemme kaikki hänen lapsiaan.
Tämä ei nyt tarkoita että koti, uskonto ja isänmaa olisivat yhtäkkiä menettäneet merkityksensä. Kaikki jotka asuvat tässä maassa, ovat tasavertaisia, joita meidän on kohdeltava veljinämme ja sisarinamme, huolimatta siitä ovatko täällä syntyneet tai tänne muualta muuttaneet. Myös näitä Jeesus on vapauttanut jotta me voisimme palvella heitä lähimmäisiänämme ja maanmiehinämme, sisarinamme ja veljinämme.
Friheten betyder också att var och som bor i vårt land skall få vara fri och inte behöva vara slav i vårt fria land. Ingen skall behöva vara slav här under någon annas vilja eller girighet. Vi är alla Guds barn och lever under Guds vilja, som vi skall lyda mer än människors. För att förstå och leva efter detta behöver vi alla den frihet, som inte en någon människa kan ge, utan som endast Kristus ger.

Inga kommentarer: