09 maj 2013

Predikan: Kristi himmelsfärds dag


Martin Fagerudd:
Jesus har intagit sin plats
9.5.2013 Helsinge kyrka S:t Lars kl 10
Mark 16:14-20
Vid fester, konserter och sporttillställningar är det viktigt att få en bra plats, så att vi kan följa med diskussionen, se och höra dem som uppträder eller spelar.
Kristi himmelsfärdsdag berättar att Jesus har fått en bra plats. Han har fått den vid Guds högra sida. Det betyder att han har en bra överblick av hela den här världen, av alla sina lärjungar och alla andra med. Ingen annan har tidigare haft en sådan position som han, bara Gud.
Vi kommer ihåg att Jesu lärjungar ofta diskuterade häftigt om vem som skulle ha den bästa platsen, vem som är bäst och vem som skulle få sitta till höger och till vänster om Jesus i himmelriket. Är det viktiga frågor annars? Lätt att tycka att de är enfaldiga.
Men det handlar om frågor som vi människor ofta är intresserade av. Vem är viktigast och värdigast så att den får sitta i främsta raden? Vem är så betydande att den får sitta till höger om värden vid en fin middag? Vem är så viktig att den blir uppmärksammad vid högtidliga, stora tillställningar och fester? För människor är det viktiga frågor. Det handlar förstås om det som människan uppskattar, att få anse sig ha heder och ära, i motsats till skam och vanära.
Det är inte lätt att uppnå en sådan position att man lätt får den främsta platsen. På teater och på tävlingar måste man betala mycket. När det gäller att få en framstående plats i samhället handlar det ofta om vad man är redo att offra för den saken, men  det beror på andra människors uppfattning om en. Det är knepigt.
Det var inte ovanliga frågor heller i Jesu lärjungekrets. Jakob och Johannes, som kallades för åskans bröder för att de predikade alltid mycket kraftfullt och frimodigt, tyckte också att de var värdiga lärjungar till Jesus, så att de vid ett tillfälle frågade Jesus om de får platserna till höger och till vänster om honom i himmelriket. Det är definitivt de värdigaste platserna där.
Jesus svarade att "Ni vet inte vad ni ber om. Kan ni dricka den bägare som jag dricker eller döpas med det dop som jag döps med?" Med sin fråga menar Jesus att, kan ni gå igenom samma lidande och död som jag gör?
Jakob och Johannes är annars söner till Sebedaois som är ägare till en stor fiskeflotta på Galileiska sjön. De båda bröderna hade jobbat för sin far förrän de blev lärjungar till Jesus. De var vana vid det ofta hårda och farliga  jobbet. Därför var de heller inte några rädda män. De svarar direkt ja på Jesu fråga. Jesus säger att de kommer att dela hans lidande och död.
Vi vet att flera av apostlarnas led martyrdöden, åtminstone Jakob, vilket vittnar att de var män för sina ord. De höll ut i tro till det sista. De har nog utan vidare förtjänat en framträdande plats i himmelriket.
Det är bra att Jesus intagit sin plats som hör till honom, brevid Gud på hans högra sida. Varför Jesus sitter på Guds högra sida berättar Apostlagärningarna om. Det berodde på att Gud upphöjde Jesus med sin högra hand till sitt rike. Guds högra hand är symbolen för styrka och makt. Det är just den platsen som Jesus har, all makt i himmelen och på jorden.
Eftersom Jesus intagit sin plats vid Guds högra sida, så kan han kännas lika avlägsen som Gud kan kännas. Ingen människa kan nå honom. Men faktum är att han lever. Han lever och han har intagit sin plats för att han skall kunna hjälpa oss alla. Han hjälper oss på ett bra sätt. För det första är han hela tiden närvarande i sin församling. Det är en bra sak, för församlingen här i Vanda, är inte vandabornas, den är inte svenskspråkigas, inte heller finskspråkigas, utan Kristi församling. 
Eftersom det är Kristi församling och hans högmässa som vi firar, så sköter han den på det sätt som han alltid gjort. Han har skänkt oss sin ande så att vi kan tro att vi är Guds barn och så att vi kan tro att Faderns och Sonens kärlek omsluter oss alla. Han tjänar oss med sitt ord och sina sakrament så att vi får näring för vår tro, att vi kan leva som kristna. Det är hans gåva till sin församling och varje dag får vi använda oss av de gåvorna.

Inga kommentarer: