22 juni 2013

Predikan: Johannes döparens dag


Martin Fagerudd:
Vad skall jag predika?
Helsinge kyrka S:t Lars 
lördag 26.6.13 kl. 10
Evangelium: Luk. 1:57-66
Nya testamentet berättar om Johannes födelse för att han är en viktig historisk person i kyrkans historia, och för att hans liv är så starkt bundet till Jesu liv. Därför beskrivs Johannes födelse på samma sätt som Jesu födelse. Dessutom är de båda småkusiner på mödernet och fått sitt namn av Gud. Namnet Johannes betyder ”Gud är nådig” och namnet Jesus betyder ”frälsning”.
Det är klart att Johannes skall bli präst, eftersom han hör till Levis’ stam efter sin far. Alla i den släkten var tempelpräster. Men prästsonen blir inte präst, utan drar ut i öknen. Där lever han asketiskt av det som naturen ger. Hans mycket protein- och vitaminrika diet innehåller både gräshoppor och vildhonung.
Det är där i de obebodda trakterna som Johannes och Jesus möts. Dopverksamheten som binder dem ihop och Jesus är till en början Johannes lärjunge och fungerar också som döpare.
Det är därifrån de obebodda trakterna som människor får höra rykten om Johannes förkunnelse att Guds dag är nära. Det är den dagen då Gud sänder sin Messias för att skilja agnarna från vetet. Johannes understryker att ingen undkommer domen och det är dags att förbereda sig. Han drar sig varken för att kritisera kungens kvinnoäffärer eller de andliga ledarna som tror sig undkommer den yttersta domen!
Många människor uppsöker Johannes och gör som han säger. De tar emot hans dop som ett tecken på bättring och syndernas förlåtelse. Johannes räcker också ut Guds nåd i sitt budskap, liksom Jesus. Men han beskriver Guds godhet och nåd på ett strängt sätt. Kärnan i hans budskap är att Gud kommer till människorna med räddning och befrielse och att det är dags för människan att förbereda sig.
Jesus följer Johannes exempel, både i förkunnelse- och dopverksamhet. En tid följer Jesus också Johannes asketiska livsstil. Men det viktigaste de har gemensamt är budskapet om syndernas förlåtelse.
När Johannes och Jesus möts för sista gången, så är det just då som Johannes säger: där är Guds lamm som tar bort världen synd. Det är den enda gången Johannes säger det om en lärjunge till sig. Det sade han för att han var profet, men det är just då som Johannes blir mindre och lärjungen Jesus blir större. Han blir Mästaren.
När Herodes fängslade Johannes, så sitter han i sin ensamhet och kommer kanske i tvivel. Johannes och Jesus hade haft ett framgångsrikt samarbete i de obebodda trakterna. Johannes tänker säkert på det. Men nu har han fått höra att Jesus helt ändrat arbetssätt. Kanske Johannes funderar om det var någon mening deras arbete i de obebodda trakterna, och därför så sänder han sina lärjungar att fråga Jesus, om han är Messias eller om de skall vänta på någon annan. Han får till svar av Jesus, att allt är så som Gud har lovat. Det ser de i det som Jesus gör.
Nu vet Johannes att han fått se det som alla profeter före honom talat om och velat se; tiden när Guds rike bryter fram. Han förstår också att det har brutit fram ända från tiden när Johannes förkunnade sitt dop. Nu bryter det fram i Jesu evangelium. Det skedde just då när Jesus ändrade sitt arbetssätt. Johannes förstår att just för detta har han berett väg.
När Jesus ändrade arbetssätt döpte han inte mer, utan gav uppgiften vidare åt sina lärjungar efter sin uppståndelse. Han lät vänta med dopverksamheten, för att han också skulle kunna ge människan en livsviktig gåva i dopet. Det är den heliga Andens gåva som han fick av sin Fader i himlen, efter att han blivit upphöjd på Guds högra sida. När Jesus ändrade arbetssätt slutade han leva asketiskt. Folk kallade honom för frossare och drinkare. Han flyttade till staden Kafarnaum, för att han ville vara där människorna fanns.
I Kafarnaum, i Galileen, är Jesus känd som en kringvandrande lärare som botar sjuka, driver ut onda andar, uppsöker utstötta, förlåter syndare och håller måltider med dem, så att ingen är utanför, som inte vill det.
När lärjungen växer och blir större än sin lärare, så blir inte ens lärjungens lika våldsamma död om hans lärares något hinder, eftersom lärjungen är nu Mästaren, Guds lamm som tar bort världen synd, som Johannes sade. Det sade han för att evangeliet fick sin början i Jesus och Guds rike har brutit fram ända sen Johannes dagar, för att alla som vill ska få vara där Jesus är.

Inga kommentarer: