05 augusti 2013

Helgspalten i Bbl

Martin Fagerudd:
Stadsbesök
Betraktelse i Borgåbladet 3.8.2013

Jesus är redan känd i hela Galiléen när han besöker sin hemstad Nasaret. Han säger att ingen är profet i sin hemstad och menar att ingen får se några under där. Han berättar att inte heller profeten Elia hjälpte någon av änkorna i Israel när det var hungersnöd i landet, bara änkan i Sarefat nära Sidon, liksom inte heller profeten Elisha hjälpte någon av de många spätelska i landet, endast syriern Naman. Åhörarna blir ursinniga och försöker ta livet av honom men lyckas inte.
Jesus besöker också Jeriko. Fastän han tidigare berättat en skrämmande liknelse om vägen dit, blir hans besök en framgång. Jesus behöver inte göra så mycket där. Det räcker med att Jesus märker Sackaios som klättrat upp i ett träd, och säger åt honom att komma ner, för att han vill besöka Sackaios hem. Det är Sackaios som står för överraskningen, så att Jesus säger åt honom "I dag har räddningen nått detta hus - han är också en son till Abraham.”
Från Jeriko beger sig Jesus till Jerusalem. Namnet Jerusalem betyder "att betrakta freden". Han säger att staden inte förstår sig på fred. Därför kommer staden och templet att förstöras.
Han ser sig inte omkring i staden, utan beger sig raka vägen till templet och undervisar där till sista stund. Ingen varken i Nasaret eller Jerusalem tror på honom, och han botar inte heller någon där.
Det var inte slutet för Jerusalem fastän staden med dess tempel förstördes, som Jesus profeterade. På pingsten, efter Jesu uppståndelse, är Petrus och apostlarna samlade. De fylls av den heliga Anden och Petrus predikar. Då vänder staden inte mera Guds sändebud ryggen, utan tar emot budskapet och tror det. Också nasaréerna med broder Jakob i spetsen trodde efter att Jesus uppstått från de döda.
Från Jerusalem har budskapet nått hela världen, också vår stad. Jesus har inte bara kommit på besök, för att se sig omkring, utan han vandrar med oss längs gatorna och är närvarande i församlingen. Hans ständiga närvaro påminner om att församlingen är omsluten av Faderns och Sonens kärlek och fylld av den heliga Anden, så att vi kan tro och hoppas, älska och be.

Inga kommentarer: