15 januari 2014

Predikan: 1 söndagen efter trettondagen (MF)

Martin Fagerudd:
Vatten och Anden -effekten
12.1.2014 kl. 10 i Helsinge kyrka St Lars
Evangelium: Joh. 1:29-34
 
Det finns två livsviktiga element som vi behöver varje dag. Det ena är vattnet. Det är livsfarligt att vara utan vatten bara i några dagar. Vattnet gör också ett evigt kretslopp. Det vatten vi använder idag, har använts av miljarder miljoner år före oss, används efter oss så länge jorden finns av både människor och djur.
Ett annat lika livsviktigt element som vi behöver varje dag och stund är syre eller luft. Vi behöver ny, ren luft för att leva. Är vi utan luft och syre bara några minuter, är det slut med oss. Luft kan inte återanvändas, bara av växter. Den luft vi andas har ingen annan andats före oss och ingen kommer att göra det efter oss. Därför måste nytt syre och ny luft skapas varje dag och stund för att vi skall kunna leva.
Johannes döparen berättar om vatten och vind, när Jesus kommer till Johannes för att döpas. Johannes säger att han döper med vatten… men Jesus döper med helig ande. I NT har ordet för vind också betydelsen ande. Den avgörande skillnaden mellan Johannes och Jesu dop är att den som blir döpt av Jesus, får den heliga andens gåva. Den heliga anden är lika viktig för den troende som luften varje levande varelse andas. Anden är också alltid ny.
När Jesus förklarar hur man känner igen den heliga anden, berättar Jesus en liknelse om vinden som blåser. Vinden kan man inte se. Vinden har inte heller någon ort varifrån den kommer eller någon ort vart den far. Man kan inte röra vid den eller styra den. Trots det är den verklig och kan vara så kraftig att man både ser, hör och känner effekterna av den.
Var och en som är döpt har fått den heliga Anden som gåva. Visst fortsätter en döpt människa att leva som en vanlig människa. Men det finns en skillnad från tidigare. För en människa som fått den heliga Anden har verkligheten öppnas på ett nytt sätt, i hela sin vidd. Vi ser inte bara det synliga, utan vi är också medvetna om det osynliga. Anden har den effekten på oss att vi vill göra det goda. Det här möjligt för att Jesus blev döpt.
Jesus talar bara en gång om sitt dop i NT. Det är då när Jakob och Johannes frågade om de får de främsta platserna i himmelriket. Då berättar inte Jesus att det var Johannes som döpte honom, utan han berättar om sitt lidande och död. Dopet har för Jesus denna betydelse.
Det är därför Johannes döparen kallar Jesus för Guds lamm, som tar bort världens synd och då talar han om det som Jesus gör för oss alla. Jesus, som är oskyldig, lider och dör och tar på sig straffet, som vi hade förtjänat. Istället får vi, som hade förtjänat straffet, det eviga livet som gåva. Det sker just i dopet, att vi får det eviga livet, tillsammans med förlåtelsen och den heliga Anden. Det sker med hjälp av vattnet och Ordet i dopet.
Vattnet som vi behöver varje dag, är annars symbolen för mänsklighetens undergång i berättelsen om floden. Tack vare Jesu dop har vattnet fått en ny roll. Det skänker oss räddning som för oss in trons, hoppets och kärlekens rike.
Att vi är döpta i den Treeniga Gudens namn, innebär att vi drivs av en stormvind, som världen inte kan se, men som vem som helst kan uppfatta effekten och kraften av när vi gör det goda.

Inga kommentarer: