29 maj 2014

Predikan: Kristi himmelsfärdsdag (MF)

Martin Fagerudd:
Guds strategi
29.5.2014 kl. 10 Helsinge kyrka S:t Lars
Apg. 1:1-11
 
Jesus har fått en bra plats varifrån han har en omfattande överblick, när han sitter på Guds högra sida. Den positionen har han fått för att han är Guds son och på det viset har han också ansvar för kyrkans arbete här på jorden, men delar med sig av ansvaret till sina apostlar.
Jesus är i den positionen att han kan kallas för en strateg. Han kan överblicka sitt arbetsfält som är hela jorden. Fastän ordet strategi har ofta militär betydelse så används ordet i alla slags sammanhang där det handlar om organisationers verksamhet. Strategi är ett sätt att uppnå målet som man uppställt för verksamheten.
En verksametsstrategi innehåller i allmänhet tre delar: Strategin berättar om grunduppgiften, vad organisation en skall gör, tillvägagångssättet hur målet uppnås och till sist målet som bruklar kallas för visionen.
Jesus hade också en strategi för sin jordiska verksamhet. Hans uppgift var att uppsöka de förlorade fåren av Davids hus. Det var en strategi som var begränsad och begränsades av ett geografiskt område, Israel.
I dag berättar Apostlagärningarna om den ena av de två strategier genom vilka Jesus ger en uppgift åt sina apostlar. Den andra finns i Matteus evangelium.
Jesus säger åt sina apostlar ”Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns."
Apostlarnas grunduppgift är att vittna om Jesu. Apostlarnas tillvägagångssätt för att uppnå målet är att predika för människorna med hjälp av den heliga Anden. När de har fått Anden så betyder det igen att Jesus är nära. Till sist säger Jesus något om målet för deras arbete. De skall predika ”ända till jordens yttersta gräns.” Det betyder både över hela jorden men också så länge jorden finns.
Apostlagärningarnas är NT:s enda bok som berättar att Gud har både en omfattande och en långtgående plan. Det är Jesus som uppenbarar både uppgiften, målet och hur målet uppnås. Därför är inte dessa strategier Jesu egna utan Jesus uppenbarar Guds strategier. Precis samma berättar missions- och dopbefallningen i Matteus evangelium.
Apg är ensam om att avslöja Guds strategi. Apg visar hur det är just Gud som skapar möjligheter till förkunnelse och undervisning för apostlarna, eftersom det är Gud som är historiens enda riktiga aktör. Det är han som tagit initiativet till allt, han har skapat himmel och jord, han gav sitt folk sin lag, som berättar om hans vilja, han skickade sina profeter för att påminna folket om att hålla sig till Guds vilja, och han sände också slutigen sin Son för att berättade för människorna vägen till Gud, så att ingen behöver i blindo treva efter Gud.
Eftersom Gud är historiens Gud så ingriper han i världens gång. Apg visar hur Jesu utvalda vittnen, apostlarna upptäcker Guds ingripande i historiens gång. När de upptäcker det så förkunnar de och berättar vad Gud gör just då men också vad han har gjort i Jesus Kristus. Deras förkunnelse anknyter alltid till den innevarande situationen.
Apostlarnas förkunnelse har också följder. De är av två slag. Det finns människor som tror. Och så finns det människor som inte tror. Det här leder till olika slags händelseförlopp i historien, som leder till att det sker något oväntat, eftersom ingen kan förutspå varken tidens och livets gång.
Apostlarna förverkligar sin uppgift tills deras tid fullbordas. Deras uppgift går vidare till följande generation ända tills historien fullbordas, när också kyrkans uppgift fullbordas.
Guds strategi och mål är så omfattande och så stor, att varken en ensam människa eller en ensam församling kan förverkliga Guds strategi och mål. Till det behövs hela kyrkan. Då framskrider kyrkans uppgift och förverkligas på alla områden och bland alla folk, vilket är Guds ursprungliga idé, med Guds hjälp.
Det viktiga för oss är att vi kan förtrösta på Guds ständiga närvaro. Tack vare dopet vi fått tillsammans med den heliga Andens gåva så har vi en oersättlig hjälp. Allt det här har Jesus lovat och hållit.Inga kommentarer: