15 februari 2015

Predikan: Fastlagsöndagen (MF)

Martin Fagerudd
Övning i samtal med Gud del II
15.2.2015
kl. 10 Helsinge kyrka S:t Lars
kl. 12 S:t Martins kapell
Gud skapade människan för att samtala med henne. Han skapade henne inte för att han behöver henne, inte heller för att han känner sig ensam. Men han skapade oss för att vi också skall få veta hur det är att leva och finnas till.
Dessutom är vi i en så unik position bland allt skapat, att vi ständigt kan samtala med Gud. Det kräver inga former, för vad man får eller inte får säga. Vi kallar samtalet för bön, därför att det sker helt mellan människan och Gud. Där finns ingen emellan oss och Gud.
Jag har tidigare berättat hur Gud började samtala med människan. Det gjorde han först med Abraham. Han fick ett löfte om välsignelse eftersom han trodde. Sedan samtalade Gud via Mose med farao som han krossade, eftersom farao ville mäta sin makt med Gud. Sedan fortsatte Gud att samtala med sitt folk via domarna och profeterna. Men det ville inte bli till något eftersom människorna inte ville höra på dem. En del dödades, en del misshandlades men för alla slog man dövörat till.
När Gud valde att möta människan i sin Son, så visste Gud att det inte skulle gå bättre för Jesus än för profeterna. När Gud valde Jesus så valde han att möta människan direkt, ansikte mot ansikte. Det hade han aldrig gjort vaken förr eller senare.
Gud visste att Jesus inte undgår profeternas öde. Det är just därför som Jesus, lärjungarna och andra efterföljare är på väg mot Jerusalem. Jesus går som en god herde och ledare före dem alla, eftersom de är rädda. Herden kan också gå efter för att ha hålla hjorden samman, för att han uppsikt över den eller för att samtala med någon enskild. Han kan han också vara mitt ibland den, då när när han talar till dem alla.
Jesus samlar dem två gånger omkring sig. Först för att han vill säga något om resans mål och betydelse. Han säger det inte för att han är rädd. Han ger ingen falsk tröst för att säga, att det finns ingen orsak till att vara rädd. Han berättar rakt på sak resans mål; han skall lida och dö, och uppstå från de döda efter tre dagar. Jesus vet sin uppgift och kallelse så han kan bara följa den.
När Jesus nu för tredje gången berättar för dem att han skall lida och dö, så sker något överraskande hoppfullt. Jakob och Johannes ställer en fråga till honom om att få sitta till höger och till vänster om honom i hans härlighet och menar att det är kanske möjligt att påverka bordsplaceringen i Guds rike. För övrigt kan man inte säga annat än att bröderna har lyssnat noga på Jesus. Jesus skall ju uppstå från de döda. Det kommer att gå bra för Jesus.
Jesus menar inte att brödernas fråga är omöjlig, men att de nog inte vet vad de ber om. Det finns ett men... Därför frågar Jesus bröderna om de kan dela hans lidande och hans död? Vi vet från historien att de två bröderna aldrig var rädda av sig. De svarar helt kallt, att de kan de.
Till det svarar Jesus, att bröderna i vilket fall som helst kommer att få dela hans lidande och död. Men han säger att platsen till höger och vänster om om honom kan han inte dela ut. Det har Gud redan gjort och de platserna är för hedersgästerna.
De två bröderna är kända för sin oräddhet men också senare för sina kraftfulla predikningar. De kallades för åskans söner för sina dundrande predikningars skull. De hade varit i en Mästares lära. Det är också nu som Jesus samlar dem omkring sig för andra gången, för att berätta hur de skall leva i hans församling, som varandras tjänare och inte som varandras herrar och härskare.
Jag sade att Gud valde att samtala direkt med människan när han sände Jesus. När Gud samtalade första gången med människan så fick Abraham välsignelse. När Gud samtalade via Mose med farao visade han sin makt. Ingen härskare kan mäta sig i makt med den allsmäktige. När Gud samtalade med sitt folk genom domarna och profeterna, lovade han det stundvis dom och stundvis tröst.
När Gud sände sin son Jesus så säger Gud så menar han Nu utsätter jag mig för er dom. Vad gör ni? Det ledde till att Jesus dömdes som en falsk profet, orosttiftare och farlig person, fastän Jesus botade sjuka, befriade människor från demoner och gav dem ett en inbjudan till Guds rike att alla ryms med och att det inte finns några hopplösa fall. Alla människor lärde sig inte att känna Gud eller samtala med honom vid sitt möte med Jesus.
Det är genom Mose som människan lär sig känna Guds namn. Det var den första och enda gången som någon gud meddelade sin existens. Människan fick veta att Gud är den som är, den Gud som finns. När Gud sände Jesus lärde sig människan känna Guds fullständiga namn som är kärleken.
Att Gud är kärleken ser vi i Jesus, som lät sig dömas av människan. Men Gud visade att det är han som är domaren - och frälsaren, eftersom han kan upphäva dödsdomen.

Inga kommentarer: