14 mars 2015

Predikan: 4 söndagen i fastan (Midfasto- eller brödsöndagen) (MF)

Martin Fagerudd
Du lever inte endast av bröd
15.3.2015 kl. 10
Helsinge kyrka S:t Lars
Evangelium: Joh. 6:48-58
 
Den röda tråden i Johannes evangelium utgörs av sju tecken som Jesus gör. Tecknenas syfte är att intyga att Jesus är Kristus, Guds son. Det säger också slutorden i Johannes evangelium 'Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.'
De tre första evangelierna nämner också att Jesus mättar 5000. Alla evangelier berättar samma detaljer. Men endast Johannes evangelium nämner att det här brödundret skedde strax före judarnas påskhögtid. Judarna firade sin påskmåltid med bröd och vin. Samma element har också den kristna nattvarden som Jesus instiftar och som vi firar varje söndag och helg.
Det är med tanke på påsken som Jesus avslutar den här berättelsen med är en förklaring av nattvarden. Varför han gör det så beror säkert på judarnas senare kritik. Det här sker just i den situation och tid som Johannes skrev sitt evangelium på 90 talet. Vad är det Jesus vill säga med nattvarden? Framför allt så säger den någonting alldeles väsentlig om Jesus och hans verksamhet.
Jesus har seglat tillsammans med lärjungarna över Galileiska sjön till den andra stranden, sannolikt den nordöstra stranden. Folk följde efter, därför att det hade sett honom göra under genom att bota de sjuka. Det vill säkert se flere tecken. Jesus vet att de varit länge på väg och vill ge mat åt folket. Filippos säger att det inte ens finns så mycket bröd att köpa i närheten att alla skulle bli mätta. Men Jesus vet själv vad han skall göra. När han tar emot de fem kornbröden och två två fiskarna, så gör han som varje jude gör, ber en bön och tackar Gud för brödet, som har skapat det. Alla blir mätta och de blir mycket över.
Det är endast här i NT som människorna märker att det blir över. Därför säger människorna 'Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.' Profeten betyder detsamma som Messias. Människorna erkänner att Jesus är Messias, Guds son. Tecknet har uppnått sitt syfte.
Det är just idag som Jesus förklarar skillnaden mellan bröd och bröd. Brödet som Israel åt i öknen, skänkte Gud. Det var brödet de behövde för dagen så att de skulle överleva i öknen. Brödet som Jesus ger är ett annorlunda bröd. Det kallar Jesus för det sanna brödet.
Vad är det då för skillnad mellan brödet och det sanna brödet? Eftersom Jesus berättar det här förrän han har uppstått från de döda så därför missförstår alla honom. Skillnaden mellan brödet och det sanna brödet är det, att av brödet blir man hungrig på nytt. Det sanna brödet är sådant att det räcker att man ätit av det en gång. Man blir mätt för alltid. Det sanna brödet har en sådan effekt i oss att vi också tror. Det sanna brödet är inget annat än Jesus jälv. Ett sådant bröd kan ingen av oss baka.
Jesus utvidgar betydelsen av brödet i den här berättelsen. De tre första evangelierna förklarar inte tecknet, men av dem förstår vi att på samma sätt som Gud mättade sitt folk i öknen så mättar han oss fortfarande. Samtidigt berättar de att Messias tid är överflödets tid. Guds rika förråd öppnades så att alla kan blicka in i hans outtömliga skattkammare.
Jesus förklarar att när man tar emot det sanna brödet, rent konkret i nattvarden, Jesus själv, så upphör man att begära sådant som man tror att förlänger livet. Jesus berättar att så här kan vi uppfatta tron.
Så här tror man inte ofta i våra dagar. Tvärtom, så tänker vi ofta att tron uppmuntrar oss att begära mera. Men på samma sätt som Jesus så uppfattar vi tron mycket konkret. Jesus igen säger att när vi öppnar munnen och äter, så får vi livet som inte dör. Det finns inget annat som kan fylla och mätta vår längtan så fullständigt. Det här betyder också att Gud hjälper när vi behöver hjälp, att Gud ger tröst när vi behöver tröst och att vi kan fortfarande vänta allt gott av honom.
Det här grundar sig på det som Jesus gjort för oss och som han talar om när han säger 'Ingen har större kärlek än den som utger sitt liv för sina vänner.' Här talar Jesus om Guds kärlek till hela världen. Gud har utgett sin Son för världens skull, för att var och en som tror på Sonen skall ha evigt liv.

Inga kommentarer: