12 december 2015

Predikan: Självständighetsdagen (MF)

Martin Fagerudd
Vad är ett fosterland? - Mikä on isänmaa?
6.12.2015 kl./klo 10
Helsinge kyrka S:t Lars - Helsingin Pitäjän Pyhän Laurin kirkko
 
Rakkaat sisaret ja veljet. Kära systrar och bröder. Idag får vi fråga: Vad är ett fosterland? Jesus använder annars inte ordet någonstans i NT. Så det är inte ett bibliskt begrepp. Men det är ett historiskt begrepp som har sin uppkomst och plats i historien. Begreppet hör till nationalstatens uppkomst och plats i historien.
Det är inte kanske av en händelse att just vår nationalskald Johan Ludvig Runeberg myntade begreppet fosterland. Det är ett land som han beskriver i sin välbekanta Fänrik Ståls sägner. Ett fosterland är framför allt ett hem för var och en som bor här, och som fostrar alla som bor här.
Hyvät isänmaan ystävät. Kansallisrunoilijamme Johan Ludvig Runeberg osoittaa millä tavalla isänmaa kasvattaa lapsiaan. Hän kuvailee sitä maamme kauniissa luonnossa ja meidän kansaamme kuvaillessaan. Runeberg ylistää kaunista maatamme monessa runossa, eikä vähiten Maamme laulussa joka toimii johdantona Vänrikki Stoolin tarinoihin. Mutta hän kuvailee myös kansamme luonteen ja erityisesti sen eettisiä arvoja kun hän kertoo Vänrikki Stoolin tarinoiden pääteemasta Suomen sodan sankareista. Heidän kaikkein näkyvin luonteenpiirteensä on urhoollisuuden ja uskollisuutensa lisäksi, että he eivät jätä tovereitaan yksin oman onnensa nojaan.
När vi går till Fänrik Ståls sägners persongalleri så hittar vi en sådan kamrat t.ex. i den godhjärtade och tappra unga adelsmannen och löjtnanten Wilhelm von Schwerin som leder hjältemodigt sitt artilleri vid slaget i Oravais, tills han stupar vid bara sexton års ålder.
Vi ser en sådan kamrat också i Sven Dufva. Han kanske inte förstår så mycket av världen gång, han är okunnig om det mesta, även om vad vänster om och höger om betyder. Men han har lärt sig det viktigaste med hjälp av sitt goda hjärta, han är osviklig.
Han ensam håller upp motståndet, när största delen av hans kamrater från plutonen stupat för de första salvorna från fiendegevären. På korpral Örns befallning släpper han inte en enda djävul över bron. Runeberg visar att det inte är någon skillnad mellan människor. Det goda och rätta är inte en ensamrätt för de högt uppsatta. Både hög som låg visar samma osvikliga karaktär. Det är ett tecken på gott och jämlikt folk.
Rakkaat sisaret ja veljet. Runeberg näki tehtäväkseen nostaa kansan tietoisuuteen suomen sodan veteraanit kun hän kuvaili sotilaiden vaivoja epäoikeudenmukaisessa taistelussa. Oikeastaan sotilaat eivät oikeastaan saaneet näyttä mihin he pystyivät. Samalla Runeberg nostaa esille sen, että sota oli yksinäisen kansan kamppailu ylivoimaista vastustajaa vastaan. Se oli myös kamppailua olemassaolon puolesta. Ei ollut kysymys mistään vähemmästä kuin isänmaan vapaudesta.
Vaikka Runeberg näki isänmaansa miehitettävän, hän ei koskaan lakannut uneksimasta isänmaan vapaudesta. Se ajatus on elänyt vahvana maamme kriittisimpinä hetkinä. Ja me elämme edelleen todeksi esi-isiemme unta. Tämä kokemus kasvattaa meitä sekä itsenäisiksi että rauhantekijöiksi.
Kära systrar och bröder. När Runeberg ville beskriva vad ett fosterland är, använde han sig av veteranernas berättelser, för att han ville beskriva människan. Fosterlandet är ett land, där man inte sviker sin kamrat. Ett fosterland är ett land där man inte sviker sin medmänniska. Den här etiken är bekant. Det är Jesu Kristi egen etik, men också vår, och den kallas för den gyllene regeln och det dubbla kärleksbudet.
Evangeliet visar, att självständigheten inte är en ensam sak som är skild från resten av livet. Man kan inte vara fri, utan att tjäna sanningen. Sanningen är inte något som heller är skilt från livet. Sanningen hör ihop med Gud, som har befriat oss till att vara sina barn i Jesu Kristi död på korset. Det befriar oss från allt ont och ger oss livet som inte dör. Endast genom att tjäna Gud och hans Son kan vi vara verkligt fria. I ett fritt fosterland som himmelrikets barn betyder det att vi fostras till att vara medborgare, till jämlika ansvarstagande medmänniskor, till systrar och bröder, där det inte är någon skillnad mellan hög eller låg.

Inga kommentarer: