27 april 2016

PREDIKAN: 4 SÖNDAGEN EFTER PÅSK (MF)

Martin Fagerudd
Heavenleaks
Helsinge kyrka S:t Lars
24.4.2016 kl. 10
Evangelium: Joh 16:5-15
Hur skulle det kännas att veta hela sanningen? Att känna hemligheten bakom allt. Att veta något som ingen annan vet. Jesus säger idag direkt till sin församling ”Ni skall få veta hela sanningen” Han säger inte Allt som är värt att veta eller Allt som ni kan ha någon nytta av. Han säger hela sanningen.
Jesus säger han har mycket mer att säga dem, men han tänker spara det. Han tänker hålla dem i spänning. Men nu är de proppade med kunskap och då är det svårt för dem att ta emot.
Vad tänker Jesus avslöja? Det här blir alldeles för spännande. Lärjungarna har ju aldrig hört om Wikileaks. Det har vi. De har heller aldrig hört om Panamaleaks. Men det har vi. Vi vet hela sanningen. Jesus själv säger ju att det finns inget som kan vara så dolt att det inte skulle kunna avslöjas. Det visste också Stalin att hans gärningar skulle komma i ljuset, men han skrattade bara åt det.
Vad är det Jesus tror att han kan avslöja som vi inte redan vet? Vi vet ju redan allt om allas synder. Vad mer tror han att han kan berätta oss?
Han berättar något vi redan vet och säger att Hjälparen berättar vad som är ”… synd, rättfärdighet och dom”. Vi vet att domen sker på den yttersta dagen, när Gud samlar hela mänskligheten inför sig och dömer både levande och döda. Synden och rättfärdigheten igen utesluter varandra.
I Johannes evangelium betonar Jesus att domen egentligen redan skett när människan bekänner eller inte bekänner sin tro på Jesus. Synd är sådant som skiljer oss från Gud. Jesus menar att otron är den avgörande synden. Den skiljer ju oss från Gud. Den synd som Jesus menar här är att låta honom vara hindret för tro på Gud.
Rättfärdigheten igen är sådan att den förenar oss med Gud. Rättfärdighet är att tro, så att vi låter Jesus förena oss med Gud. Med det här säger Jesus att domens dag och den yttersta dagen är idag. Nu är avgörandets tid.
Nu kommer vi äntligen till det allra viktigaste för den här dagen. Vi vet att Fadern omsluter Sonen med sin kärlek och Sonen omsluter församlingen med sin kärlek, så vi är dubbelt omslutna av Faderns och Sonens kärlek. Dessutom fyller Jesus sin församling med Anden som är kärlekens och sanningens Ande. Det är inte litet och det har verkligt stora följder. Det är nämligen orsaken till att Jesus låter oss veta hela sanningen. Han berättar hur ”…. han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.”
Det här är mera än Wikileaks och Panamaleaks tillsammans. Det här är Heavenleaks. Jesus lovar att den heliga Anden skall berätta allt han hör vad Fadern och Sonen samtalar om. Nu finns det två skillnader mellan Heavenleaks och Wiki- och Panamaleaks. Det vad Anden berättar, handlar inte om någons gamla synder. Det vad Anden berättar skall Anden berätta.
Vad är det Anden berättar? Vad är det församlingen får veta? Jesus tillägger något när han talar om vad Andens skall berätta. Han säger ”Han skall förhärliga mig.” Det här är ett bekant språk för oss. Anden berättar hela tiden för oss om Jesu verkliga väsen, om vem Jesus är. Det handlar inte bara om var och när han föddes och vems barn han är. Det handlar om hans väsen, i vems sammanhang han finns.
NT förklarar Jesu väsen på många sätt därför att det är varken lätt eller entydigt med ord. När NT förklarar Jesu väsen så säger det att han är Guds son, Mästaren, Messias, Profeten, Frälsaren. Inte ens dessa ord kan beskriva allt så att vi förstår det helt. Men orden vill säga att han hör ihop med Gud på ett sätt som ingen annan gör.
Ingen annan har sagt som Jesus, att han är innesluten i Faderns kärlek och församlingen är innesluten i hans kärlek. och att han har fyllt församlingen med sanningens Ande. Anden påminner också om vad Jesus sagt att kommer att ske. ”Jag skall komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är”. Lyssna till Anden. Anden lyssnar oupphörligt på Sonen som ständigt samtalar med Fadern.


 

Inga kommentarer: