26 juni 2016

PREDIKAN: APOSTLADAGEN (MF)

Martin Fagerudd
Det kan inte skada att göra som Jesus säger
26.6.2016 kl. 10.00
Evangelium: Luk. 5:1 - 11
Jesus steg i båten för att han skulle höras bättre. Vatten har en bärande effekt för ljud som åstadkommes i båtar på sjön. Vi har inget vatten här, men vi har en predikstol, för att predikanten skall höras bättre. Predikstolen kom till i de tider när predikan fick en viktigare position i samband med reformationen, vars 500 års minne vi snart firar.
Det är mycket oljud vid våra stränder i midsommartider att alla ljud blandas ihop. Dessutom kan det vara svårt för kyrkan att höras fastän det finns ljudförstärkare och media som för budskapet längre än ljudvågor över vatten. Inte heller söker sig så många intresserade till budskapets källa. Tvärtom så vill många vara utom hörhåll för kyrkan. Petrus jobbade för Gud och Kristus i en tid där många ljud tävlade med varandra. Han kunde inte själv ty sig till ljudförstärkare, till media eller till något annat som underlättade hans kommunikation med andra människor. Men han visste att han hade något som var överlägset det andra hade att bjuda på. Hur han kom till den positionen har sitt ursprung i hans och hans kamraters misslyckande. Det började med att Jesus ställer lärjungarna två frågor. Först frågar an dem 'Vem säger människorna att jag är?' Han berättar inte vart han vill komma med frågan. Vad tänker andra om mig? brukar ofta unga människor fråga. Det värsta är att unga människor är mycket känsliga och ofta blir deras nyfikenhet på andras åsikter ibland katastrofal för deras självkänslan. Men allt behöver man inte bry sig om vad andra säger om en. Jesus kanske bara vill veta vad folket tänker om honom så där i allmänhet. Vi känner till åsikternas mångfald om honom. Herodes trodde att Jesus är Johannes döparen som uppstått från de döda. En del trodde han var Elia, en del Jeremia. Det är klart att människorna försöker definiera Jesus för att få honom på kartan, för att förstå vem han är och var han hör hemma. Jesus hör det här, men det tycks inte beröra honom. Människor talar och bra så. Han kommenterar inte människornas åsikter. När Jesus frågar lärjungarna 'Vem säger ni att jag är?', så behöver inte lärjungarna då heller motivera sitt svar. Men hur kan Petrus veta? Jesus har aldrig kallat sig för varken Messias eller Guds son. Han har inte använt namnet Kristus när han talat om sig, endast namnet Människosonen. De har alltså inte fått tanken av Jesus eller någon annan. När Petrus svarar så kommenterar Jesus själv 'Salig är du Simon Barjona, ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig.' Det är Gud själv som uppenbarar sig i Simon Petrus ord. Gud har uppenbarat sin Son för Petrus. Men det här är grunden för att vara lärjunge, tron på Guds son. När Jesus predikar från en av Sebedaios många båtar vid Gennesarets strand, kommenterar Lukas inte något annat om predikoinnehållet, annat än att det är Guds ord. Det viktigaste händer efteråt. Jesus har förstås ett budskap åt människorna, men han har ett alldeles personligt budskap åt Petrus. Jesu uppmaning är så överraskande och i Petrus öron är det så irrationell att han gör som Jesus säger, fastän han själv vet bättre. Petrus båt är gjord för fiske i strandvattnet, inte för fiske på djupt vatten. Båten har inte utrustning för det. Petrus säger ändå inget emot, annat än att de fiskat hela natten utan att få någon fångst. Det kan kanske inte skada att göra som Jesus säger. De får en stor fångst emot alla förväntningar och trots all sin kunskap om fiske på Gennesarets sjö. Petrus känner genast av Guds närvaro. Han, tillsammans med de andra lärjungarna reagerar som alla kända profeter gjorde när de möter och får kallelsen av den helige Guden. Petrus känner och vet liksom profeterna, att han är en syndare. Han ber Jesus lämna honom. Det här är stunden när Jesus kallar Petrus och hans kamrater till uppdraget som apostel, att bli människofiskare.
Jesu budskap till Petrus är inte att han skall hjälpa Petrus bli en framgångsrik fiskare och skaffa sig en egen fiskeflotta. Petrus och hans fiskekamrater skall fånga människor. Utan att fundera eller fråga vad det betyder, rodde de genast i land, lämnade allt och följde Jesus. De kanske tänkte, att inte kan det skada att göra som Jesus säger, hittills har det gått bra. Det viktigaste är att Herren är med.

Inga kommentarer: