26 mars 2017

PREDIKAN: MARIE BEBÅDELSEDAG (MF)

Martin Fagerudd
26.3.2017 kl. 10 S:t Lars KAPELL
Marias sång
Föreningarnas och Marthornas kyrksöndag
Evangelium: Luk. 1:46 – 55
 
En förening är en organisation som samlat människor runt någon viktig sak i tiden. I allmänhet har en förening inte väldigt många medlemmar men visst kan populära föreningar som är på tidens puls ha väldigt många medlemmar.
I dag har många svenska och tvåspråkiga föreningar i Vanda samlats hos den äldsta svenska organisationen på dess återkommande veckomöte. Alla vet att vår organisation som kallas församling och som hör till en världsvid organisation som kallas för kyrkan.
Vårt återkommande veckomöte kallas högmässa som ni alla vet. På mötet samlas vi för att sköta vår centrala uppgift. Till de centrala uppgifterna idag hör läsning ur vår gamla bok som innehåller minnen från urgamla tider. Dessutom så sjunger vi ur vår egen sångbok och så firar vi vår veckomåltid till minne av dess grundare.
I veckomötet ingår också en liten utläggning av ett speciellt avsnitt ur boken som organisationens lokala ledare håller. Idag är det min tur att sköta utläggningen.
Vår organisations grundare har som födelsenamn Jesus från Nasaret men har fått namnet Kristus p.g.a. av händelser som ägde rum för länge sedan.
Denna dag handlar utläggningen speciellt om hans mor, som heter Maria. Hon har just fått veta att hon skall föda sin första son. Det är förstås en glad händelse.
Det som kanske väcker vars och ens oro är att Maria inte hade någon make. Hon är ensam. Det är förstås inte så ovanligt nuförtiden heller. Vi kan säkert lätt leva oss in i hennes situation. Och så vet vi att det inte var så ovanligt att kvinnor den tiden blev mammor mycket tidigt, redan kanske vid 14-15 års ålder. Det är mycket tidigare än i våra dagar, fastän det finns undantag.
Maria får nyheten om att bli mor på ett sådant sätt som är mycket vanligt i berättelser i minnesboken. Hon får veta det av en ängel, en himlavarelse, om det som skall ske. Hon tycker inte att nyheten är en katastrof. Hon blir istället överväldigad och glad och vill inte hålla nyheten för sig.
Maria skyndar sig några dagar senare till sin kusin Elisabeth som bor i en liten stad i bergsbygden tillsammans med sin man Sakarias, som är präst. Också Elisabeth är gravid och när hon hör Marias hälsning sparkar barnet till i henne. Hon ropar åt Maria ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd.”
Jag vet inte vilken finlandssvensk förening Marias son Jesus skulle höra till om han fötts här i vårt land som svenskspråkig, men hans mor skulle säkert ha hört till Finlands svenska kyrkosångsförbund. Det förbundet värnar om vår organisations sångskatt, och idag firar vi särskilt kyrkomusikens dag. Det passar bra eftersom Maria sjunger en liten sång när hon hör sin kusins vänliga hälsning.
Jag känner inte till melodin, vilken har gått förlorad eftersom sången är mycket spontan. Men vi har orden kvar och när vi hör dem då kan vi ana oss till att melodin måste ha liknat en psalm eller en hymn.
De tre första raderna i Marias sång innehåller det centrala för vår organisations uppgift och väsen. Grunden för dess uppgift är att samla människor i tro på Gud. Men undantagsvis är det väsentliga i Marias sång idag inte tron. Det handlar mera om vad Gud gör och det vad Gud gör förklaras bäst av tron. Det vad Gud gör är trons grund för människan och det leder henne i livet.
Maria sjunger så intensivt, så starkt och så kraftigt att man får det intrycket att det inte är ensamt hon som sjunger. Man kan säga att Gud sjunger genom henne. Han sjunger till sin egen ära om allt han gjort, börjande med Maria själv och slutande med Abraham.
När man sjunger på det viset så ställer man sig säkert inför Gud och då är man öppen för honom. Musiker brukar säga att man behöver trovärdighet på scen. Det är just det som Maria har, trovärdighet på scen. Både hon själv och de som hör henne tror på henne och på det hon sjunger.
I sin sång ger Maria äran åt Gud, hon talar om hans storhet och kallar honom för Frälsaren. Hon uppfattar att det är Gud som i sin godhet utvalt henne till hans tjänarinna, hon som är en ung, tillbakadragen flicka från Nasaret i Galileen. När Maria sjunger så här om Gud, så förstår vi att Guds verksamhet inte är något obetydligt. Han har en sådan kraft att den lämnar människan inte oberörd.
Maria säger i sin sång att Guds kraft alltid blir barmhärtighet och godhet, det blir aldrig något negativt. Gud tillåter inte övermodiga planer så att han låter sig uteslutas ur människors planer. Sådana planer skingrar han.
Maria sjunger att Gud rår över historien. Han ingriper ständigt, även då när han störtar härskare från sina troner och upphöjer de fattiga. Den här tanken håller man för modern, fastän den är en gammal tanke. Både Elisabet och Maria är fattiga människor, men samtidigt bevis på att det som är obetydligt i människors ögon, det tar Gud i sin tjänst. Om allt detta sjunger Maria.
Till sist sjunger Maria om sitt folk. Hon sjunger att Gud tar sig an sitt folk och håller löftet till det. Det var löftet som hennes folk fick genom sin urfader Abraham. Han var den första som fick löftet om välsignelse, den förste som trodde på löftet och den förste vars tro räckte åt Gud. Det betyder att också vår tro räcker åt Gud. Nu har jag förklarat det viktiga med vår förening och att den som deltar i vårt veckomöte inte sänds iväg varken utan välsignelse eller med tom mage.
-  Dessutom får ni ett festligt kyrkkaffe efteråt.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Inga kommentarer: