28 maj 2006

Doptal: Vattenstämpel (tvåspråkigt)

Dop / Kaste 28.5.2006
pastor / pastori Karl af Hällström
Det finns många missuppfattningar om vad dopet innebär. En del är negativa eller nedsättande, som att dopet är en tom och betydelselös ceremoni eller en namngivningsrit för kyrkans medlemmar. Detta stämmer förstås inte. Andra överbetonar å andra sidan dopets betydelse, som om vi kunde bli frälsta enbart på basen av dopet, utan hänsyn till hur vårt liv i övrigt ser ut. Också detta är en missuppfattning.
Voisi sanoa että olemme kasteveden kautta saaneet vesileiman, joka osoittaa miten arvokkaita olemme Jumalan silmissä. Me ihmisethän käytämme vesileimattua paperia painaaksemme erilaisia arvopapereita, ja Jumalakin tekee samoin. Hän haluaa käyttää meitä, jotka kasteen kautta olemme tulleet kristityiksi ja saaneet Jumalan vesileiman, viemään hänen rakkauskirjeensä maailmaan.
Problemet med en vattenstämpel är förstås att den inte syns, om den inte hålls upp mot ljuset. Om vi inte genom tron strävar mot Guds ljus, mot Kristus, kommer vår vattenstämpel aldrig till synes, och vårt dop mister sin betydelse. Då har vi inte möjlighet att leva ut varken Guds kärlek eller den kristna tro som vi har blivit döpta till.
Vi döpta kristna, som är stämplade med Guds vattenstämpel, är kallade att leva och växa i gemenskap med Gud. Vår bön är att denna lilla flicka i sitt liv skall få uppleva visdom och frid – den visdom med vilken Gud hjälper oss i livets med- och motgångar, och den frid som Gud kan ge oss i tillvarons alla växlingar.
Teille vanhemmille haluan sanoa: Tukekaa tytärtänne hänen elämässään kristittynä, kun hän tästä lähtien haluaa elää kasteessaan, eli uskoen Jumalan kasteessa antamiin lupauksiin. Rukoilkaa hänen puolestaan, ja ennen kaikkea: Rakastakaa häntä.
På er faddrar vilar den tunga hedersuppgiften att stöda denna lilla flicka i hennes andliga utveckling. Visa henne med ert eget exempel vad den kristna tron innebär. Bed för henne och med henne. Var hennes vänner. Må Gud hjälpa er att bära ert ansvar!

Inga kommentarer: