03 mars 2013

Predikan: Tredje söndagen i fastan

Karl af Hällström:
Kyrkan och demonerna
Predikan i Lovisa kyrka 3.3.2013
Luk. 11:14-23

Demoner och onda andar är inte ett alltför vanligt tema i kyrkans förkunnelse idag, trots att det förekommer i dagens heliga evangelium. Under veckan steg det ändå upp till ytan genom en dokumentär om förebedjaren och lekmannapredikanten Pirkko Jalovaara, som gjorde uppmärksammade påståenden som vi skall återkomma till lite senare. Först kan det ändå vara värt att se på frågan om demoner ur ett teologiskt perspektiv. Jag stöder mig här på docent Kari Latvus.
För det första: Demoner hörde inte till det forna Israels tro. Den som har läst sitt Gamla testamente vet att goda och onda andar inte strider med varandra. Samme Gud sänder såväl en god som en ond ande till t.ex. kung Saul för att glädja honom eller göra honom nedstämd.
För det andra: Demonologin, läran om demoner, härstammar från den persiska religionen. Zarathustra grundade en religion där den goda och den onda makten på lika villkor strider med varandra. Denna uppdelning mellan gott och ont, ljus och mörker, sanning och lögn o.s.v. kallas dualism och förekommer i zoroastrismen, som är uppkallad efter Zarathustras grekiska namn Zoroaster. I judendom och kristendom är den däremot främmande. Visst förekommer en strid mellan gott och ont också i vår världsbild, men inte på lika villkor, utan vi anser att Gud och det goda är starkare än mörkret och ondskan. Den zoroastriska dualismen fick inflytande i judiskt (och därmed kristet) tänkande först efter den babyloniska fångenskapen, då judar från väster träffade zoroastrier från öster.
Däremot, för det tredje, var demonerna ett allmängods under NT:s tid. Olika sjukdomar, såsom feber, epilepsi eller schizofreni, förklarade man gärna med demoner i brist på en bättre förklaring. Det är tydligt att den historiske Jesus var helare och exorcist, förutom sin andra verksamhet, det kan vi klart läsa ut ur evangeliernas berättelser.
För det fjärde är det knappast överraskande att NT:s bilder, som baserar sig på den antika världsbilden, stannade kvar i kyrkan i sekel efter sekel. Ännu under reformationstiden var det naturligt att uttrycka sig på detta sätt. Det syns bl.a. på det dopformulär som Martin Luther skapade, där det ingår ett inslag av exorcism.
Inom kyrkan brukar vi inte göra snabba kast. Därför är det klart att språkbruket och tankesättet ibland förändras väldigt långsamt. Men, och detta är det femte, i och med en ökande förståelse av mekanismerna i människans fysiologi och psyke kan vi märka att talet om demoner inte beskriver människans verklighet på ett korrekt sätt. Demon-hypotesen har blivit meningslös och småningom trängts undan inom medicin och psykologi, och därmed också inom det vanliga sättet att tänka.
Ändå, för det sjätte, finns det ibland människor som begår så stor ondska – folkmord, pedofili och andra brott mot mänskligheten är exempel på detta – att vi gärna vill tänka att de är besatta av onda andar. Vi har svårt att acceptera att en människa, likadan som vi, kunde göra något så hemskt, och skyller därför hellre på yttre inflytande, såsom just demoner. Men det är nog att smita från sitt ansvar både för sig själv och för andra.

Ondskans existens kommer vi inte ifrån. Lidande och sjukdomar är vanliga i vår värld. Därför är det gott att veta att det finns en god makt att vända sig till, nämligen Gud, allas vår himmelske förälder. Han kan hjälpa oss på många olika sätt. När vi ber till honom i vår oro och ångest kan vi få hjälp och kraft att bära våra bördor vidare. Han sänder vänner och hjälpare i vår väg. Men han tar också bördorna av oss när problemen löser sig, när sjukdomar blir botade, när vår sorg över någon avliden med tiden lättar.
De under som Gud gör idag är vi så vana vid att vi ofta inte inser hur underbara de egentligen är. Tänk att två människor i sin kärlek till varandra kan framställa ännu en människa att älska! Tänk att någon som har lidit svårt av smärta kan bli av med smärtan när medicinerna biter, när operationen lyckas! Ändå är både barnafödande och skolmedicin någonting som de flesta tar med en axelryckning – ända tills någonting går fel, alltså. Då skriker man nog om hur orättvis världen eller Gud eller ödet är. Det är som mannen som sade: ”Visst åt jag den medicin som doktorn gav mig, men inte hjälpte den någonting – jag blev frisk helt oberoende av den!”

För att då återgå till Pirkko Jalovaara och den skandal som har blossat upp kring henne, vill jag till att börja med konstatera att en dokumentär som den i måndags kan vara hårt vinklad för att föra fram ett visst synsätt. Jag påstår alltså inte att den var det, bara att möjligheten finns. Jalovaara själv har försökt komma med rättelser, men en del av hennes rättelser har visat sig vara falska. Det är alltså svårt att veta vad som är sant i denna härva. Därför tar jag inte ställning till Jalovaaras förkunnelse eller verksamhet som helhet, bara till det som kom fram i programmet. Helheten kräver mer efterforskning.
I programmet hör man Jalovaara säga att sjukdomar orsakas av demoner och att mediciner är en port till Satan. Inför Berghälls kyrkas fullsatta bänkar säger hon att de som länge ätit mediciner borde se över bruket eftersom demoner bara kan fördrivas med Guds kraft.
Det som syns i programmet är horribelt, speciellt om allt är sant. Påståendet att medicinering är djävulskt är fruktansvärt. Det tar jag avstånd från. Det är fruktansvärt att manipulera folk att avstå från hjälp som de kan få i skolmedicinen.
I princip ser jag ingen konflikt mellan skolmedicin och gudstro. Att be för folk som är sjuka är bara bra, medan skolmedicinen är ett verktyg för Gud. Gud har gett människan förstånd att använda den. Och skolmedicinen är det vanligaste sättet som Gud helar människor på i dag.
Att någon sedan uppmanar folk att sluta ta sina mediciner för att det är Gud som helar ser jag som förkastligt. Naturligtvis finns det felaktig medicinering. Men man ska absolut inte sluta med den utan att tala med läkaren. Man ska inte göra det på eget bevåg.
Här i Lovisa kyrka har vi också länge haft månatliga förbönsmöten, de s.k. Ordets och Bönens kväll under ledning av Ulla-Christina Sjöman. Nästa gång blir det den 14 mars. Där ges inga löften om att Gud helar de sjuka. Underliga påståenden som Jalovaaras kommer inte fram. Här är skolmedicinen en bakgrundsfaktor. Ulla-Christina säger ibland: ”Gud har två händer. Den ena är bön, den andra är kirurgens kniv.”
Vi ska inte låta Jalovaara-skandalen svärta vår bild av det som Ulla-Christina Sjöman gör.
Jag ställer mig själv öppen till att Gud helar. Gud kan verka på många olika sätt, för det mesta genom skolmedicin, men det finns exempel på att han verkar genom andra metoder. Det finns ändå ingen automatik eller något magiskt i detta. Jag tror att de flesta läkare har sett hopplösa fall som har blivit friska. Vad det beror på har sedan medicinen svårt att förklara, men i och med att vi har bett för det så är det per definition ett bönesvar.
Men som Ulla-Christina säger, har Gud två händer. Den ena skall inte hindra den andra, utan de skall få verka för människors bästa antingen var för sig eller tillsammans, vilket som bara är effektivast.

Dagens heliga evangelium tar sin utgångspunkt i en exorcism som Jesus utför, men handlar egentligen inte om demoner som sådana. I stället handlar den om vem som kan göra gott, och slutsatsen blir att den Onde inte kan göra gott utan att strida mot sig själv. På motsvarande sätt kan den Gode inte göra ont.
Av detta följer att den som gör ont skadar Kristi kyrka, även om (och särskilt om) handlingen sker i Kristi namn. Den som hindrar en sjuk från att ta en medicin som han behöver, skadar den sjuka och handlar alltså mot Guds vilja.
Den som däremot ber för den sjuka parallellt med att han får läkarhjälp, handlar enligt Guds vilja. Likaså handlar läkare och annan sjukvårdspersonal enligt Guds vilja när de strävar efter att på bästa sätt utföra sin uppgift. De utför Guds vilja, oberoende av om de personligen erkänner eller förnekar detta.
Som Jesus säger: Den som inte samlar med mig, han skingrar. Och parallellt med detta naturligtvis: den som samlar med Jesus och arbetar för det goda, han skingrar inte, han handlar inte ont.