29 november 2009

Biskop Björns installationspredikan: En jordnära tro, med vanliga ord

Biskop Björn Vikström predikade i Borgå domkyrka 29.11.2009 då han blev installerad i sitt ämbete. Det var Första söndagen i advent.
Du hittar predikan här.

Inga kommentarer: