21 februari 2010

Predikan: Första söndagen i fastan (KafH)

Karl af Hällström:
Jesu frestelser
Lägergudstjänst på skriftskolläger
S:t Olofs kapell, Pellinge (Borgå) 21.2.2010
Ni konfirmander fick ställa frågor till mig utgående från dagens heliga evangelium (Matt 4:1-11), och jag lovade att försöka besvara dem nu i predikan. Först några ordförklaringar.
Vad betyder frestas, dyrka, tillbe? När man blir frestad så får man en lust att göra någonting speciellt. Ordet används oftast när detta speciella är någonting som är skadligt på något sätt. Man blir i allmänhet inte frestad att äta lunch, men man kan bli frestad att äta ett paket choklad. Dyrka och tillbe betyder ungefär samma sak, nämligen att man behandlar någon eller någonting som en gud. Om vi tillber någonting annat än Gud som gud, så blir detta andra vad vi kallar för en avgud, och det leder oss bort från vår himmelske Fader.
Vad är en djävul? Vad och vem är Frestaren? En djävul är en ond andemakt, liksom änglarna är goda andar. Den främsta av djävlarna kallas ”djävulen” i bestämd form, och han kallas också Satan, Fan, Hin håle, Frestaren och mycket annat. Han är alltså den som försöker fresta oss och få oss att komma bort från Gud.
Var var Jesus innan Anden förde honom ut i öknen? Varför sattes Jesus på prov? Varför just han? Varför i öknen? Varför ville Gud utsätta Jesus för sådant om han ändå visste att Gud är den enda han dyrkar? Det här hände riktigt i början av Jesu uppdrag. Han hade just blivit döpt, och nu fick han träning för sin uppgift. Det var många svåra saker han måste gå igenom, så att skicka ut honom oförberedd hade inte varit så bra. Man kunde jämföra med en kniv; oberoende av hur bra kniven är, så måste den vässas innan man använder den, annars är den till ingen nytta. Och att detta skedde i öknen var för att han faktiskt fick koncentrera sig på att vara i kontakt med Gud, utan den störande vardagen omkring sig. Det kan vara viktigt ibland, också det – som så här på vårt läger.
Vad åt han när han blev hungrig – eller åt han nåt överhuvudtaget? Hur var det tekniskt möjligt att gå så länge och att fasta så länge? Han borde ju ha varit död! Det finns olika sorters fasta. En fasta då man inte äter eller dricker alls kan en vanlig människa inte upprätthålla alltför länge. En vattenfasta, då man alltså dricker vatten men inte äter, kan man hålla rätt länge. Men fasta kan också vara att minska på näringsintaget utan att avstå helt – och då kan man hålla på i princip hur länge som helst. Exakt hurdan fasta Jesus gick igenom vet vi inte.
Hur visste Jesus att det var Satan på riktigt? Varför lyssnade inte djävulen genast på Jesus? När Jesus blev frestad insåg han att det var Frestaren som var i farten. Och djävulen var inte intresserad av att lyssna på Jesus, utan av att lura honom och få honom att falla för frestelsen. Om Jesus skulle göra det, skulle han inte längre vara något hot för ondskan, utan allt kunde fortsätta som dittills.
Varför ville djävulen veta om Jesus var Guds son? Här är ett litet missförstånd, tror jag. Djävulen säger i evangelietexten: ”Om du är Guds son, så befall att de här stenarna blir bröd.” Djävulen vet alltså att Jesus är Guds son, men han vill att Jesus skall visa det genom att falla för frestelsen att bryta sin fasta på ett övernaturligt sätt. Men Guds son kom inte till världen för att göra en massa underverk, utan för att frälsa människorna från det onda. Frestelsen handlar just om det här. Om Jesus inte kan koncentrera sig på sin uppgift bara för att han är hungrig, hur skall det då gå när han råkar ut för ännu värre saker?
Hur kan stenar bli bröd? Gud, som har skapat allt, kan säkert göra onaturliga och övernaturliga handlingar, om han vill. Ett exempel är just att göra stenar till bröd. Men som jag sade nyss, var det inte Jesu uppgift att göra stenar till bröd, utan närmare att göra okänsliga stenhjärtan till kärleksfulla hjärtan av kött.
Hur kan man leva på ord av Guds mun? Vad om Guds ord är att äta bröd? Vi människor är inte endast kroppsliga varelser som är nöjda bara kroppens behov är uppfyllda. Vi kan inte leva bara av bröd och annan kroppslig föda, utan den andliga dimensionen i oss behöver Gud. Gud förbjuder inte oss att äta bröd, utan säger bara att det inte är tillräckligt för att vara en hel och fullständig människa.
Vad är den heliga staden? Olika religioner har olika heliga städer, men ”den heliga staden” är i Bibeln ett annat namn på Jerusalem.
Till vilket berg blev han förd? Hur kunde djävulen visa Jesus ALLA riken i världen? Skulle han ha kunnat hoppa från klippan? Varför gjorde han inte det och blev jätterik? Vi vet inte vilket berg det var frågan om, bara att det var ett högt berg. Att Jesus och djävulen bokstavligen skulle se precis alla riken i världen är väl knappast poängen, utan det djävulen säger är att han kan ge Jesus allt som finns i världen bara han tillber djävulen i stället för Gud. Och det är klart att Jesus kunde ha hoppat från klippan; hur landningen skulle ha blivit är en annan sak. Men här tycks frågeställaren lite ha missförstått. Djävulen säger nämligen: ”Allt detta skall jag ge dig om du faller ner och tillber mig.” Att ”falla ner och tillbe” betyder inte att Jesus ska falla ner från klippan, utan att han ska knäböja på marken och be till djävulen. Jesus ville inte göra det, för hans uppdrag var inte att bli rik eller mäktig, utan att lyda Gud och hjälpa och älska oss människor. Därför förkastade han djävulens erbjudande om snabba pengar. Och snabba pengar är ju i allmänhet skumma på något sätt, precis som dessa.
Varför lät djävulen honom vara? Han märkte att Jesus var starkare än han, och att han inte kunde göra mer. Han gav upp, helt enkelt. Åtminstone för stunden.
Vart fördes Jesus sedan? Jesus gick norrut, till Galileen, där han valde sina första lärjungar och sedan höll den s.k. Bergspredikan.
Har detta på riktigt hänt? Jesus blev helt säkert frestad, såsom vi alla blir. Till skillnad från oss andra, segrade Jesus över frestelserna. Det gjorde att han kunde fortsätta sin frälsaruppgift, ge oss seger över ondskan och visa oss vägen till det eviga livet.
Om frestelserna bokstavligen gick till just så här eller om någon bara har gett exempel på sådant som Jesus fick gå igenom, är däremot av mindre betydelse.

Inga kommentarer: