10 februari 2008

Predikan: 1 söndagen i fastan (Invocavit)

Ben Thilman:
Allt är inte guld, som glimmar
Esbo domkyrka 10.2.2007
Matt 16:21-23
I bibeln 2000 finns dagens predikotext under rubriken: Första förutsägelsen om Människosonens lidande. I berättelsen förekommer Jesus och Petrus. Jesus är den som här för fösta gången avslöjar den plan som Gud har med honom, att han skall lida och dö. Det kan observeras att Jesus inte citeras här. Det är evangelisten som berättar att Jesus började förbereda lärjungarna för hans kommande lidande. Men efter denna början, där evangelisten berättar, så kommer två repliker, den ena av Petrus, där han på sätt och vis tar Jesus i försvar och i följande citat Jesu reaktion, var han avslöjar att det inte egentligen är Petrus som talar här, utan att djävulen talar genom Petrus för att försöka få Jesus på andra tankar.
Vi anar genom den här berättelsen att Jesus visste vad som skulle hända. Han ville förbereda sina lärjungar på det som skulle komma, av omsorg om dem. Predikotexten ger också den uppfattningen att Jesu lidande och död och uppståndelse, inte var något som hände av någon slump. Gud hade en plan som han förverkligade. Jesus visste också vad som skulle hända med honom och han ville att lärjungarna skulle vara beredda, för det som skulle hända skulle påverka deras liv.
Jesus och lärjungarna hade levt ett ganska tryggt och kanske t o m trevligt liv tillsammans den tid de hade haft gemensamt. Det skulle ändra.
Men visst var Jesus frestad att söka en lätt lösning. Redan när han frestades i öknen, så fick han ett alternativ, men då talade djävulen själv till honom. Nu talar en av hans närmaste lärjungar, i en, till synes, bekymmersam ton och med en omsorg om Jesu välbefinnande. Djävulen är verkligt lömsk, men Jesus genomskådar de avsikter han har och avslöjar honom.
Jesus talar inte till Petrus i evangelietexten, utan han talar till djävulen. Vi måste räkna med att vi inte heller automatiskt kan skilja mellan vad som är Guds röst och djävulens röst. Men om vi prövar det vi hör genom att lägga det i bön inför Gud, så vet vi skillnaden. Men allt är inte guld som glimmar, och allt är inte av Gud som låter fromt. Det måste vi räkna med. Vi skall inte gå efter de fromma fraserna. Vi skall gå efter det gudomliga budskapet, som kan verka anstötligt och svårt ibland, men som ger en vink om vad som är Guds plan.

Inga kommentarer: