29 juni 2006

Doptal: Frukt (svenska & franska)

Dop / Baptême 29.6.2006
pastor / pasteur Karl af Hällström
Chers amis. Kära vänner. Vi har samlats här för att inför Gud föra fram detta barn till det heliga dopet, så att hon på så sätt blir upptagen i Guds familj.
La sainte Bible nous assure que le Seigneur Dieu a créé nous autres êtres humains pour une vie en communion avec lui, et qu’il nous aime d’un amour éternel. Pourtant, nous faisons tous partie d’une humanité qui s’est tourné de l’Éternel. Mais Dieu … a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique (Jean 3.16). Jésus Christ, l’unique Fils de Dieu, est notre Sauveur et Seigneur. Il a donné sa vie pour chacun de nous. Par cet acte, il nous a donné le droit d’appeler Dieu notre Père et d’être ses enfants. Par le baptême nous exigeons ce droit. On peut dire que par le baptême nous sommes adoptés par l’Éternel.
När vi ser ett barn framför oss får vi ofta två rätt motstridiga reaktioner. Den ena är en känsla av glädje, ömhet, kärlek, kanske ansvar. Vi gläds åt de Guds stora gåvor som barnen är. Vi vill vårda dem i ömhet och kärlek, och ta det ansvar som vi har fått av vår och deras Skapare.
Den andra reaktionen är: Vad skall det bli av detta barn? När vi ser omkring oss i världen ser vi krig och katastrofer, rashat och våld, arbetslöshet och brottslighet. Hur kan våra barn växa upp till harmoniska individer mitt i all detta? Vårt fostraransvar tynger oss.
Därför är det naturligt och sunt att överlämna barnen i Guds hand, och låta Honom, allas vår Fader, ta del i fostrarbördan.
Herren Jesus säger till sina lärjungar (Joh 15:16f): Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. … Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.
Kristus har utvalt oss. Det är här vi kan finna svaret på frågan om vad det skall bli av detta barn. Hon skall bli en kristen; det är det hon blir i dopet. När hon har döpts, är sedan det på vårt ansvar att lära henne vad detta innebär. Speciellt vilar detta ansvar på er föräldrar och på er faddrar, men naturligtvis vill kyrkan och församlingen på olika sätt hjälpa er i er uppgift.
Par le baptême nous, les enfants de Dieu, deviendrons aussi partie de son Église. L’Église de Dieu, l’Église chrétienne, est divisée en plusieurs parties – Catholique, Orthodoxe, Protestante etc. – mais tous les enfants de Dieu, baptisés, adoptés, sauvés et en particulier aimés, font partie de l’Église universelle en tout lieu et à tout moment.
Gud har kallat oss genom det heliga dopet till att vara hans barn och Kristi bröder, och till att bära Kristi namn. Sitt eget namn får ju barnet i det ögonblick som föräldrarna besluter vad det skall heta, och att barnet efter dopet registreras i folkbokföringen är en bisak som inte egentligen har med själva dopet att skaffa. Dopet är alltså inte någon namngivningsrit, utan vi får rätten att kalla oss ”kristna”.
Nous qui sommes baptisés sommes aussi appelés à vivre dans notre baptême. Ceci veut dire essayer de vivre une vie juste et charitable selon la volonté de Dieu, guidés et inspirés par son Esprit. Cependant, quand nous regardons notre monde, il n’est pas difficile de s’apercevoir que notre vie n’est pas toujours parfaite. C’est pourquoi vivre dans notre baptême veut aussi dire confesser nos échecs et nos péchés au Seigneur, recevoir son pardon et continuer de nouveau d’essayer de vivre selon sa volonté.
Och denna lilla flicka skall nu för första gången ta del av allt detta genom dopets sakrament. Vår bön är, att hon skall växa upp i ålder, vishet och nåd inför Guds ansikte, och att hon med Guds hjälp skall få bära frukt, frukt som består.

Inga kommentarer: