21 juli 2006

Radioandakt: Bra eller bäst?

Pastor Karl af Hällström:
Andrum (4'54") 21.7.2006 kl. 6:55 i Radio Vega
Bra eller bäst?
Det som är bra hindrar oss ibland från att göra det som är bäst.
Det finns många exempel på detta. För att ta ett ur högen: som småbarnsfar måste jag ständigt balansera mellan att å ena sidan sköta mitt arbete för att kunna försörja min familj och å den andra vara hemma och umgås med denna samma familj. Det är bra att försörja barnen, men det är bäst att vara tillsammans med dem. Ni förstår hur jag menar.
Samma dilemma möter oss också på det andliga området. Det som är bra hindrar oss, också där, ibland från att göra det som är bäst. Ett exempel på detta är det som jag själv har fått jobba med under den senaste tiden, nämligen Bibeln.
För oss som vill vara kristna är det bra att läsa vår bibel och följa vad där står, så att vi inte tappar bort oss under omgivningens krav. Samtidigt är det också bra att se till den verklighet som omger oss, så att vi inte tappar bort oss på bibelns sidor. Hur ska vi hitta balans i detta?
För att använda en somrig liknelse: Den som är ute med sin stora fina båt har ofta goda hjälpmedel - satellitnavigering och en massa andra rackerier med vilkas hjälp man kan se sin position, var farleden finns, vart man är på väg osv. Men om man förlitar sig enbart på dem utan att se sig för, är det lätt hänt att man rammar någon roddbåt som också befinner sig i farleden.
Alltså: Om vi håller näsan tätt i bibeln utan att se upp emellanåt, händer det snabbt att vi rammar den som kommer i vår väg - utan att mena det, utan att vilja det, och (tyvärr) ibland utan att märka det.
Hur ska vi då gå vidare med det här? Bibeln är ju Guds Ord, Guds tilltal till oss - är det inte det som vi bör rätta våra liv efter?
Det är klart att det är bra att följa Bibeln. Men det är en passage i Bibeln som jag inte kommer förbi i det här sammanhanget, nämligen den s.k. Johannesprologen, alltså inledningen till Johannesevangeliet. I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. (Joh 1:1) Nå bra - Guds Ord fanns från början, och sedan gav han det till oss människor. Vi samlade Guds Ord mellan Bibelns pärmar, och Ordet blev trycksvärta.
Men vänta lite nu - det är inte så det står i Johannesprologen! Där står istället (Joh 1:14): Och Ordet blev människa och bodde bland oss, ... och han var fylld av nåd och sanning. Den gamla översättningen säger att Ordet blev kött, den nya att Ordet blev människa - men åtminstone blev det inte trycksvärta!
Det är Jesus som är Guds Ord! Det är genom att följa honom som vi får nåd och sanning. Genom att läsa bibeln lär vi oss vad som är bra, men det är genom att följa Jesu exempel som vi lär oss vad som är bäst!
Jesus helade sjuka, döva, blinda och stumma. Vi är kallade att hjälpa de sjuka, att vara de dövas öron, de blindas ögon och de stummas röst.
Vi ska inte låta det som är bra hindra oss från att göra det som är bäst. Låt oss därför gå i Jesu fotspår och stå upp för den som är svag!

Musik: G.F. Händel: Andante espressivo ur Water Music

1 kommentar:

Farmor sa...

Vi ska inte låta det som är bra hindra oss från att göra det som är bäst. Låt oss därför gå i Jesu fotspår och stå upp för den som är svag! Dina ord - mycket bra sagt. så är det: skenheligheten som ser bra ut hindrar oss att göra verkliga gärningar.