27 maj 2007

Predikan: Pingstdagen

Karin Långström Vinge
Predikan 20.5.2007
”Du sänder din ande – då skapas liv. Du gör jorden ny!”
Vilken underbar dag! Himlen, grönskan, luften, musiken, vattnet, solen…Atomer, molekyler, allt i ett fantastiskt kretslopp som åtminstone jag har svårt att se någonting annat än en gudomlig hand bakom.
Och när vi står i allt detta underbara, minns Psaltarens ord…
”När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, Vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du gjorde honom nästan till en gud, med ära och härlighet krönte du honom.”
Vi är alltså krönta med ära och härlighet! Och Gud har bestämt sig för att tänka på oss, ta sig an oss. Metoden kallas Helig Ande. Idag på pingstdagen beskrivs hur apostlarna i Jerusalem upplevde kraften i Helig Ande. Plötsligt blev deras ord språk – ett universellt språk som alla kunde förstå. Också vi får del av detta.
Behöver vi tvivla på att den Helige ande är med oss?
Idag finns många kristna organisationer som utlovar andlig förnyelse. Och i botten finns kanske rädslan: tänk om inte jag har den heliga Ande? Och i våra församlingar kan farhågorna komma: har vi kanske inte tillräckligt andliga gudstjänster? Är det inte någon som har en liten andlig gåva? Ska vi kanske förnya oss? Har den heliga Ande övergett oss?
Paulus lär oss annorlunda. Han skriver i 1 Korinthierbrevet a propos de andliga gåvorna:
”Jag vill att ni ska förstå att ingen som är fylld av Guds ande säger ”Förbannelse över Jesus”, och ingen kan säga ”Jesus är Herre” om han inte är fylld av den heliga Anden.”
Så egentligen behöver vi inte tvivla, men en del vill ändå vara säkra genom yttre bevis. Men trots att Anden är närvarande, är det ingen vi förfogar över, kontrollerar eller bestämmer över. Vi känner Andens verkningar. Inte att förfoga över, men fritt andas i. Glädje, liv, värme, luft.
Den heliga Ande ger oss glädje, hjälp, kraft att orka vara människor - osynligt men verkligt. Ibland lika påtagligt som när vinden fläktar eller solstrålarnas värmer kinden. Inte alls alltid en extatisk upplevelse – läser vi vidare i Bibeln märker vi att dom stunderna är få.
Men den Heliga Ande är med. Den heliga Ande hjälper oss förstå. Det var ju finessen den där dagen i Jerusalem.
Jesus säger:
”Men Hjälparen, den heliga Anden som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er.”
Och så är det. Vi fördjupas i att vara människor – människor tillsammans med Gud, som ser oss krönta med ära och härlighet. Genom allt där Anden är med lärs vi och påminns vi att Gud är med oss, att Gud älskar oss och inte sviker sitt löfte. Och det sker i musiken, bild – och filmkonsten, litteraturen, forskningen…Vi lärs och påminns att livet är något extra. Att livet innehåller så mycket mer än vad vi egentligen kan se och greppa… det är väl ytterst det som är livslust?
”Du sänder din ande – då skapas liv. Du gör jorden ny.”

1 kommentar:

Z sa...

you guys...
bra bloggidé
:)