03 augusti 2008

Predikan: 12 söndagen efter pingst

Karl af Hällström:
"All religions lead to hell on Earth"
Borgå lilla kyrka och Svartbäck-Spjutsunds skärgårdskyrka 3.8.2008
Matt 21:28-32
Min arbetsväg för mig förbi Kyrkotorget mest varje dag. Torget kantas som bekant av domkapitlet, biskopsgården och två kyrkor, alltså domkyrkan och Lilla kyrkan - förutom en hel del andra byggnader, förstås. När jag går förbi biskopsgården på väg mot stan, ser jag varje gång ett klotter på en av byggnadsställningarna som står där p.g.a. renoveringen. Det är någon som där har skrivit den engelska frasen "All religions lead to hell on Earth" - fritt översatt "alla religioner leder till ett jordiskt helvete". Samma fras har jag också sett inne i centrum på klisterlappar som har "fastnat" på bl.a. trafikmärken nu under sommaren.
Klotter och klisterlappar på olämpliga ställen är naturligtvis beklagligt. Jag tänker dock inte här öda tid och energi på att fördöma graffiti, utan det är själva budskapet i just detta klotter som (av förekommen anledning) intresserar mig. "All religions lead to hell on Earth." Till det vill jag komma med tre synpunkter.
Den första är att frasen är en generalisering. "All religions lead to hell on Earth." Och som bekant, är alla generaliseringar falska.
Vilket visst också är en generalisering. Hmmm...
Den andra synpunkten är att denna fras är alltför snäv. Religioner - inklusive kristendomen - har gjort mycket gott genom historien, men också mycket ont. Man behöver inte vara väldigt selektiv i sina historiska studier för att se en trend till självgodhet, intolerans och svärdsmission hos representanter för olika religioner - parallellt med kärleksfulla och goda gärningar hos andra representanter för samma religioner. Ibland är det rentav samma religiösa personer som s.a.s. slår med ena handen och smeker med den andra!
Men denna bild är alltså alltför snäv, om den begränsas till att gälla endast religioner. Den gäller nämligen alla ideologier som människan har följt under sin tidsålder här på jorden. Mycket ont har gjorts i religionens namn, men också i ateismens eller nationalismens namn, för att bara nämna ett par. Och om man strävar efter att inte ha någon ideologi överhuvudtaget, ligger man i diket likafullt, för då är man nihilist. Och nihilismen kanske leder till ett jordiskt helvete ännu snabbare än andra ideologier.
Den tredje synpunkt som jag har på frasen "All religions lead to hell on Earth" är att Jesus verkar vara av samma åsikt; också han var starkt religionskritisk. Som exempel kan vi ta dagens heliga evangelium (Matt 21:28-32), där Jesus berättar en liknelse om två bröder, av vilka en säger "nej" och ändå gör som deras far vill, medan den andre säger "ja" och ändå låter bli. När de religiösa ledarna medger att det var den förste som lydde fadern, säger Jesus till dem: "Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes [döparen] kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom."
Jesus skäller ut de religiösa ledarna för att de saknar tro, och kontrasterar dem med de mest föraktade personerna i samhället, som dock tror. Detta sker på många ställen i evangelierna. Religionen står inte i något direkt motsatsförhållande till tron - det ser vi ju av att Jesus förväntar sig tro av de religiösa personer som han talar med - men det är inte religionen som frälser, utan tron.
Det här kan ju låta lite underligt när det kommer från en religiös ledare, en präst, i ett religiöst sammanhang, en gudstjänst i en kyrka - men så är det i alla fall. Jag kan inte frälsa någon, så präst jag är; det är bara Gud som kan. Jag är inte här för att folk skall följa mig, men om jag kan hjälpa någon att följa Jesus, så har jag fyllt min uppgift.
När det gäller livet här på jorden, så bör vi ta vårt ansvar för att låta bli att göra det till ett helvete. Detta gäller alla människor, oberoende av om vi kan anses vara religiösa eller sekulariserade, och oberoende av vilken religion eller ideologi vi bekänner oss till.
Vi bör pröva oss själva och granska våra handlingar och våra tankar. Om vi märker att de leder oss bort från det goda och kärleksfulla - m.a.o. bort från Gud - så måste vi kämpa för att ändra på saken. Vi ska inte bara ändra våra handlingsmönster, vilket är svårt - vi ska också ändra våra tankemönster, vilket är näst intill omöjligt. Hjälp i vår kamp kan vi få av vår Herre, bara vi ber om den hjälpen. Endast genom att kämpa denna goda kamp kan vi undvika att också vi fastnar i ett mönster som leder till större ondska i världen - till det som man kunde kalla "ett jordiskt helvete".
Gud hjälpe oss!

Inga kommentarer: