26 oktober 2008

Avskedspredikan: 24 söndagen efter pingst (BT)

Ben Thilman:
Medborgare i två riken
Avskedspredikan i Esbo domkyrka 26.10.2008
Luk 12:4-7

Det kan förefalla så att den verklighet som Jesus talar om, för sina vänner, i dagens evangelietext, är ganska långt från den verklighet vi lever i, i Esbo i dag.
I andra delar av vår värld finns det kristna som har anledning att ta Jesu ord bokstavligen. Där är risken för att ens bekännelse kan ha ödesdigra följder, påtaglig. Men i det liberala samhälle vi lever i finns inte den risken egentligen. Vi lever i trygghet. Vi har frihet att uttrycka oss, frihet att välja. Det är en frihet vi har vant oss vid, så att vi kanske inte heller ägnar så mycket tid åt att fundera över det andra som Jesus säger.
Hur skall vi ta till oss det som Jesus säger?
Låt er inte skrämmas av dem som kan döda kroppen, säger Jesus. Vårt liv är tidsbundet. Det har sin början och sitt slut. Det är det mest naturliga som finns. Att åldras och att inse sin dödlighet borde för varje människa vara något självklart. Den är den verklighet vi lever i. Det finns en hel del människor, som försöker förneka sitt åldrande, eller sin tidsbundenhet. Som om det största hotet vi lever med är att livet en gång tar slut, på sätt eller annat.
Det betyder inte att vi inte skall ha respekt för livet. Livet är en Guds gåva. Vi skall göra det vi kan, för att högakta och respektera vårt och andras liv. Men vi kan hela tiden hålla i minnet att livet varar bara sin tid.
Men det finns en dimension av livet, som inte är tidsbundet. Att vårt liv har en evighetsdimension. Man säger att vi har en odödlig själ. Det som Jesus säger till sina vänner blir då också aktuellt för oss. Vi blir uppmanade att se livet som en helhet. Att vi lever i tiden och i evigheten, att vi har ett medborgarskap i två riken. Då kommer vi också nära oss som lever i dagens Esbo och Finland och dagens värld. Vi lever i en värld som idealiserar styrka, framgång, ungdom och ytlighet. Vi kan gärna göra så, om vi är medvetna om att allt detta bara är något som gäller för en kort tid. Men ser vi livet och oss själva som en helhet. Vi är fysiska och andliga individer. Vi är tidsbundna och tidlösa.
Vi må ta vara på vårt andliga liv, för det gör oss hela.
Skulle vi kunna ta åt oss det rådet, att vi inte skall vara rädda för att låta tiden påverka oss, och vi skall vårda vårt andliga liv, så att vi inte heller behöver oroa oss över det.
Var inte rädda säger Jesus. Ni är värdefulla för Gud. Ni är kända av Gud. Gud har gett er ert värde. Bejaka det.
Amen.

Inga kommentarer: