02 mars 2008

Predikan: 4 söndagen i fastan (Midfastosöndagen)

Ben Thilman:
Gud är Gud för hela människan...
Predikan i Karabacka kapell (Esbo) 2.3.2008
Joh 6:24-35
Jesus hade gjort brödundret vid Genesarets sjö och människorna omkring honom var förundrade. Det föreföll som om Jesus kunde svara mot alla de behov som människorna hade.
Men det som människorna förväntade var inte så mycket. Det räckte med bröd.
Eller kanske kunde vi säga att de visste vad de behövde. De behövde bröd. De sökte sig till den som kunde tillfredsställa deras behov.
Men när Jesus mötte människornas entusiasm över att de hade fått mat, så talade han till dem om andra saker, om näring, om mättnad och om bröd, men på ett annat sätt. Han talar om hunger efter det som är det verkligt viktiga i livet.
Jesus säger: sök efter sådan föda som består och ger evigt liv. Och hur går det till? Det går till genom att tro.
Dagens predikotext mynnar ut i Jesu ord: Jag är livet bröd. Jag är... Jesus pekat på sig själv. Det är till Jesus som vi skall komma för att ta emot det som är det viktigaste i livet. Det som ger evigt liv. Det är i relation till Jesus som vi är i kontakt med den kraftkälla som ger oss det vi i livet behöver. På sina ställen så ger Jesus Jag och Du budskap. Om sig själv säger han att han är livets bröd, kraftkällan. Om oss säger han bl.a. att vi är jordens salt. Om Jesus ger näring, så skall vi ge kryddan genom att använda våra gåvor i Guds tjänst. Vi är världens ljus. Vi skall lysa upp, värma och glädja. Men allt vad vi gör förbrukar energi. Därför behöver vi vara nära källan till all näring. Vi behöver veta vad som är viktigt och vad som inte är det. Vi behöver söka efter livets bröd. När Jesus blev frestad i öknen, så uppmanades han att tänka på sitt eget välbefinnande och göra bröd, och Jesus förstod att den näring vi behöver handlar inte bara om bröd, utan det handlar om att ta emot allt som Gud har att ge oss. Människan lever inte bara av bröd, utan av allt som går ut från Guds mun. Om vi behöver det som går ut från Guds mun, så kan vi inte riktigt förbise att vi bör hämta vår vägledning och styrka från Guds ord och från bönen, brödsbrytelsen och gemenskapen i församlingen.
Jesus hade ett budskap för hela människan. Han gav bröd åt de hungrande och han mättar också hungrande själar. Inför Gud är vi helheter med kroppsliga och själsliga och andliga behov. Gud vet det och han ser det. Jesus vill hjälpa oss att också själva se det.
Amen.

Inga kommentarer: